Zpět na seznam

PARKOVACÍ ASISTENT, COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoc při parkování

Aktivace/deaktivace

Parkovacího asistenta můžete aktivovat či deaktivovat na multimediálním displeji.

V hlavním menu stiskněte „Vozidlo“, „Nastavení“, „Detekce překážek“ a poté z následujících možností vyberte, které prvky pomoci chcete aktivovat, či deaktivovat:

- „Přední parkovací asistent“;

- „Zadní parkovací asistent“;

- „Parkovací asistent pro kolmé parkování“.

Nastavení uložte a potvrďte stiskem tlačítka „Hotovo“.

Nastavení hlasitosti

V menu „Vozidlo“ vyberte možnost „Nastavení“, stiskněte „Detekce překážek“, poté „Hlasitost“ a nastavte hlasitost parkovacího asistenta mačkáním tlačítek „- “ 1 nebo „+ “ 2.

Nastavení uložte a potvrďte stiskem tlačítka „Hotovo“.

Couvací kamera

nastavení

V menu „Nastavení“ stiskněte „Detekce překážek“, potom „Nastavení zobrazení zadní kamery“. V tomto menu lze provést následující:

- aktivace/deaktivace couvací kamery;

- aktivace/deaktivace různých vodicích křivek (pevných a/nebo pohyblivých);

Nastavení uložte a potvrďte stiskem tlačítka „Hotovo“.

Další informace o couvací kameře naleznete v uživatelské příručce vozidla.

Nastavení obrazovky

V menu „Vozidlo“ běžte na „Nastavení“, stiskněte „Zobrazení zadní kamery“ a nastavte následující parametry:

- jas,

- barva,

- kontrast.

Nastavení uložte a potvrďte stiskem tlačítka „Hotovo“.

„Pomoc pro snadné parkování“

V tomto menu je možné nastavit výchozí parametry parkování, a to volbou z následujících možností:

- „Podélné”;

- „Kolmé“;

- „Šikmé”.

Další informace o funkci „Pomoc pro snadné parkování“ se dočtete v příručce k vozidlu.