Zpět na seznam

NAVÁDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zobrazení vozovek

Při blížící se změně trasy (na velkých křižovatkách) může systém přejít do režimu „Zobrazit obrázky k jízdním pruhům“: zobrazení 3D nabízí přibližující se odbočku spolu se šipkou a signalizačními panely.

Pro deaktivaci obrázků jízdních pruhů přejděte na odstavec „Pokročilá nastavení“ v kapitole „Nastavení navigace“.

Naváděcí obrazovky

Mapa křižovatky

Během navádění před každou změnou směru systém postupně zvětší křižovatku.

Informace, jak deaktivovat automatický zoom, naleznete v odstavci „Pokročilé“ v kapitole „Nastavení navigace“.

Hlasové navádění

Během navádění před každou změnou směru Vám systém bude dávat hlasové pokyny.

Pro deaktivaci nebo novou aktivaci hlasového navádění přejděte na kapitolu „Nastavení navigace“.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

Podrobnosti trasy

Tato funkce Vám umožní zobrazit trasu před spuštěním navádění. Zadejte cíl cesty, stiskněte tlačítko „+“ a poté tlačítko „Podrobnosti trasy“.

Máte na výběr následující možnosti:

- „Zobrazit pokyny“,

- „Zobrazit mapu trasy“,

- „Zobrazit prezentaci trasy“,

- „Přehled cesty“,

- „Zobrazit cíl cesty“,

- „Zobrazit provoz na trase“.

Zobrazit pokyny

Tato funkce Vám umožní zobrazit popis silnic.

Zobrazí se několik detailů trasy:

- šipka změny směru,

- typy silnic,

- názvy silnic,

- kilometry zbývající před odbočkou.

Zobrazit mapu trasy

Tato funkce Vám umožní zobrazit mapu trasy.

Zobrazit prezentaci trasy

Tato funkce Vám umožní zobrazit ukázku trasy.

Přehled trasy

Tato funkce Vám umožní návrat na předcházející obrazovku. Podrobnosti o době jízdy, počtu kilometrů a typu trasy („IQ Routes™“ aktivováno/deaktivováno) se zobrazí.

Poznámka: Pro přímý přístup na tuto stránku z navigační mapy stiskněte rámeček s informacemi na trase.

Zobrazit cíl cesty

Tato funkce Vám umožní zobrazit změny směru formou obrázku.

Zobrazit provoz na trase

Tato funkce umožňuje mít přehled o potížích s provozem na Vaší trase.

Změnit trasu

Trasu změníte v menu „Navigace“ volbou možnosti „Změnit trasu“ a poté výběrem jedné z nabízených možností.

Systém vypočte trasu se zohledněním průjezdu etapou.

Poznámka: Do Vaší trasy můžete přidat několik etap.

„Vypočítat alternativu“

Toto menu vyberte, pokud chcete, aby systém zastavil probíhající navádění.

Navigaci opět spustíte volbou „Jet do...“ a potom „Poslední cílové body“.

„Zrušit trasu“

Toto menu vyberte, pokud chcete, aby systém zastavil probíhající navádění.

Navigaci opět spustíte volbou „Jet do...“ a potom „Poslední cílové body“.

„Cestovat přes“

Zvolte tuto nabídku pro změnu trasy tak, aby procházela specifickým místem, např. pro vyzvednutí někoho po cestě. Místo, kterým chcete projíždět, můžete zvolit stejným způsobem, jakým vybíráte cíl.

Máte k dispozici stejný výběr možností: „Místa“, „Uložená místa“, „Bod zájmu“ a „Bod na mapě“.

Váš systém vypočte novou trasu, která bude procházet místem, které jste vybrali, než dojedete do cíle.

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

„Vyhnout se uzavírce“

Zvolte tuto nabídku, pokud před sebou zjistíte uzavírku nebo dopravní zácpu, která nebyla indikována službou „Dopravní informace“.

Potom musíte zvolit vzdálenost, kterou si přejete objet.

Vyberte jednu z následujících možností: „100 metrů“, „500 metrů“, „2 000 metrů“, „5000 metrů“.

Váš systém znovu vypočte trasu, přičemž se vyhne části trasy na vzdálenost, kterou jste vybrali.

„Vyhnout se části trasy“

Zvolte tuto nabídku pro vyhnutí se části trasy. Použijte tuto možnost, pokud zjistíte, že Vaše trasa vede silnicí nebo křižovatkou, které nechcete projíždět. Poté vyberte silnici, které se chcete vyhnout, ze seznamu silnic na trase.

„Minimalizovat zpoždění“

Zvolte tuto nabídku, aby systém vypočítal Vaši trasu na základě posledních dopravních informací.