Zpět na seznam

NASTAVENÍ TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k nastavení telefonu

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“.

K výběru jsou následující možnosti:

- „Správa zařízení“;

- „Úrovně zvuku“;

- „Konfigurace hlasové pošty“;

- „Aktivovat Bluetooth“;

- „Automaticky stáhnout data telefonu“.

„Správa zařízení“

Přejděte na odstavec „Spárovat/odebrat telefon“.

„Úrovně zvuku“

Tato volba umožňuje nastavit hlasitost systému handsfree a vyzvánění.

„Konfigurace hlasové pošty“

Přejděte na odstavec „Nastavení hlasových zpráv“ v kapitole „Volání, přijetí hovoru“.

„Aktivovat Bluetooth“

Označte tuto volbu pro aktivaci nebo deaktivaci Bluetooth® systému handsfree.

„Automaticky stáhnout data telefonu“

Označením této volby aktivujte nebo deaktivujte automatické stahování údajů z telefonu do multimediálního systému.