Zpět na seznam

NASTAVENÍ SYSTÉMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k nastavení systému

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Systém“.

Menu „Nastavení systému“ umožňuje nastavení následujících prvků:

- „Jazyk”;

- „Zobrazení”;

- „Zvuk“;

- „Hodiny“;

- „Bezpečnostní upozornění“;

- „Domovská obrazovka“;

- „Klávesnice“;

- „Nastavit jednotky“;

- „Stav a informace“;

- „Vyjmout kartu SD“;

- „Obnovení nast. \n od výrobce“;

- „Nastavení systému Android Auto™“.

„Jazyk”

Toto menu umožňuje výběr jazyka systému. Vyberte požadovaný jazyk a hlas.

„Zobrazení”

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- „Jas ve dne“;

- „Jas v noci“;

- „Automatický denní a noční režim“: výběrem této možnosti povolte automatické přepnutí displeje z nočního režimu do denního režimu. Systém se přepne do nočního režimu, když je venkovní světlo slabé, nebo když rozsvítíte světla;

- „Vynutit noční režim“: vyberte tuto možnost pro vynucení přepnutí displeje do nočního režimu.

„Zvuk“

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

„Úrovně zvuku“

Tato funkce umožňuje nastavit důležité úrovně hlasitosti:

- informace o dopravě,

- systém handsfree,

- vyzvánění telefonu,

- pokyny navigačního systému,

- syntetické hlasy,

- upozornění aplikace.

„Hlasitost citlivá na rychlost“

Tato funkce umožňuje automatické zvyšování hlasitosti v reakci na zvyšující se rychlost vozidla.

„Nastavení výstupu hlasu“

Vyberte tuto možnost k volbě typu informací diktovaných hlasem navigačního systému.

„Hlas“

Tato funkce umožňuje vybrat hlas systému. Přejděte na kapitolu „Hlasitost a hlas“ pro více informací.

„Hodiny“

Toto menu umožňuje nastavit parametry hodin systému a formát zobrazení času. Doporučujeme zůstat u automatického seřizování.

„Bezpečnostní upozornění“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat upozornění, která systém poskytuje posádce vozu. Zaškrtněte kolonky upozornění, která chcete aktivovat.

„Domovská obrazovka“

Toto menu umožňuje nastavit zahajovací displej.

Vyberte jednu z konfigurací v levém seznamu, na pravé straně obrazovky se zobrazuje ukázka změny. Podle vybavení Vašeho vozidla může být počet konfigurací omezený.

Jakmile jste vybrali konfiguraci, stiskněte tlačítko „Hotovo“ pro potvrzení výběru.

„Klávesnice“

Toto menu umožňuje vybrat typ virtuální klávesnice, kterou systém používá:

- Vyberte druh abecedy - latinka, řecké písmo nebo azbuka - a stiskněte následující.

- Vyberte druh klávesnice z nabídky, potom stiskněte „Hotovo“ pro potvrzení výběru.

„Nastavit jednotky“

Toto menu umožňuje vybrat druh používaných jednotek pro následující prvky:

- „Jednotky vzdálenosti“;

- „Zobrazení souřadnic“;

- „Teplotní jednotky“;

- „Barometrické jednotky“.

„Stav a informace“

Toto menu Vám dává různé informace o systému:

- informace o verzi,

- stav GPS,

- status sítě,

- licence,

- copyright.

„Vyjmout kartu SD“

Toto menu umožňuje zcela bezpečně vytáhnout kartu SD.

Pro vyjmutí karty SD ze vstupu SD přejděte na kapitolu „Karta SD: použití, inicializace“.

„Obnovení nast. \n od výrobce“

Tato nabídka Vám umožňuje odstranit všechny informace systému.

Poznámka: Po nové inicializaci se systém znovu spustí v angličtině. Ke změně jazyka přejděte na odstavec „Jazyk“ v této kapitole.

Nastavení systému Android Auto™

Toto menu umožňuje nastavit předvolby aplikace „Android Auto™“ a také v multimediálním systému zobrazit návod k použití této aplikace.