Zpět na seznam

NASTAVENÍ SLUŽEB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k nastavení služeb

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Služby“.

Menu „Nastavení“ umožňuje nastavení následujících prvků:

- „Správce aplikací“;

- „Služby navigace“;

- „Aktualizovat aplikace“;

- „Nastavení sdílení dat“.

„Správce aplikací“

Správce aplikací umožňuje odebrat údaje o aplikacích, odinstalovat aplikace a získat následující informace:

- „O aplikaci“;

- „Použití systému“;

- „Důvěrnost“.

Odstranění údajů o aplikaci

Vyberte aplikaci, u níž chcete odstranit údaje, vyberte první výseč, stiskněte „+“, a potom „Odstranit údaje o aplikaci“.

Odstranění aplikace

Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, vyberte první výseč, stiskněte „+“, a potom „Odstranit aplikaci“.

Poznámka: aplikace původního multimediálního systému nelze odebrat.

Odebrat můžete pouze údaje uživatele. Vyberte „+“ a pak „Vymazat data uživatele“.

„Služby navigace“

Další informace naleznete v kapitole „Služby navigace“.

„Aktualizovat aplikace“

Toto menu umožňuje vyhledat aktualizace nainstalovaných aplikací, vyžaduje však platné předplatné.

„Nastavení sdílení dat“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat sdílení dat.

Poznámka: V případě deaktivace sdílení dat mohou některé aplikace fungovat nesprávně.