Zpět na seznam

NASTAVENÍ NAVIGACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k nastavení navigačního systému

V menu „Navigace“ stiskněte „Nastavení“ a potom prvek, který chcete změnit:

- „Vypnout mluvené pokyny“;

- „Plánování trasy“;

- „Zobrazit BZ na mapě“;

- „Spravujte BZ“;

- „Hlas“;

- „Nastavení EV“;

- „Nastavit domovské místo“;

- „Spravovat uložená místa“;

- „Přepnout mapu“;

- „Změnit barvy mapy“;

- „Symbol vozu“;

- „Upřesnit“ (Nastavení).

„Vypnout mluvené pokyny“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat hlasové navádění.

„Plánování trasy“

Toto menu umožňuje definovat předvolby trasy:

Typ trasy

Vyberte jeden z typů trasy. Doporučené kritérium pro trasu je „Nejrychlejší trasa“.

Placené silnice

Zahrnout placené silnice (mýtné brány apod.).

Trajekty

Zahrnout trajekty (včetně železničních trajektů).

Jízdní pruhy pro plně obsazená vozidla

Zahrnout jízdní pruhy vyhrazené pro vozidla obsazená více než jedním cestujícím.

Nezpevněné silnice

Zahrnout nezpevnění silnice.

„Zobrazit BZ na mapě“

Tato nabídka Vám umožní na mapě zobrazit nebo skrýt kategorie Bodů zájmu (BZ).

„Spravujte BZ“

Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií jako restaurace, muzea, parkoviště apod. Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností:

- kategorie,

- název hledaného BZ.

Tato nabídka Vám umožní přidat, změnit nebo odstranit kategorie BZ nebo BZ.

„Hlas“

Toto menu umožňuje výběr syntetického nebo nahraného hlasu.

„Nastavení EV“

Toto menu umožňuje přidat a spravovat vaše vlastní nabíjecí stanice a také stanice automaticky detekované systémem a deaktivovat tak varování o vybitém akumulátoru a vybrat napájecí kabel.

„Nastavit domovské místo“

Toto menu umožňuje definování nebo změnu adresy Vašeho bydliště.

„Spravovat uložená místa“

Toto menu umožňuje přidat, odstranit nebo přejmenovat uložené adresy.

„Přepnout mapu“

Toto menu umožňuje přepínat mezi mapami uloženými na kartě SD.

„Změnit barvy mapy“

Toto menu umožňuje měnit barvy mapy zobrazené na obrazovce multimediálního systému. Můžete stáhnout nové barvy.

„Symbol vozu“

Tato nabídka Vám umožňuje změnit symbol vozu v navigační mapě 3D.

„Upřesnit“

Toto menu umožňuje změnit následující pokročilá nastavení:

- „Informace mapy“;

- „Vlastnosti mapy“;

- „Zdroj dopravy“.

Informace mapy

Toto menu umožňuje zobrazit nebo skrýt podrobnosti, jako jsou číslo domu před jménem ulice, jméno ulice, jméno ulice následující po aktuální ulici a jméno aktuální ulice na mapě.

Vlastnosti mapy

V tomto menu si můžete nastavit následující chování:

- zobrazení jízdních pruhů;

- k otočení mapy ve směru jízdy v režimu 2D;

- k přepnutí režimu 3D za jízdy;

- k aktivaci automatického přiblížení v režimu 2D;

- k aktivaci automatického přiblížení v režimu 3D.

Zdroj dopravy

Toto menu umožňuje zobrazení různých dopravních informačních služeb dostupných ve vašem navigačním systému.