Zpět na seznam

HLASITOST A HLAS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hlasitost zvuku

Změna hlasitosti

Ke změně hlasitosti použijte ovládání zvuku multimediálního systému během hlasového oznámení. Můžete také v menu „Systém“ zvolit „Nastavení zvuku“ a potom „Úrovně zvuku“ a nastavit následující hlasitosti:

- celkovou hlasitost;

- hands-free;

- vyzvánění telefonu;

- navádění;

- syntetický hlas;

- Parkovací asistent;

- události.

Stiskněte „Hotovo“, čímž zvolené hlasitosti uložíte.

Hlasitost závislá na rychlosti

Tato funkce umožňuje automatické nastavení hlasitosti multimediálního systému podle rychlosti vozidla.

Citlivost můžete nastavit pomocí tlačítek „+“ a „-“.

Prohlížení

Hlasy hlasových pokynů generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách.

Poznámka: Hlasové ovládání funguje pouze s hlasovými pokyny.

Nahrané lidské hlasy

Uložené lidské hlasy jsou nahrány hercem nebo herečkou.

Poznámka: Uložené lidské hlasy dávají pouze zjednodušené pokyny navádění.

Hlas

Systém Vám nabídne možnost zvolit syntetický nebo nahraný lidský hlas.

Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce.

Ke změně hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu „Navigace“, potom „Nastavení“ a „Hlas“.

Vyberte hlas ze seznamu.