Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přejděte do menu Elektrické vozidlo

V hlavním menu stiskněte tlačítko „Vozidlo“ a poté tlačítko „Elektrické vozidlo“.

Toto menu umožňuje zobrazení následujících informací o elektrických vozidlech:

- „Tok energie“;

- „Údaje o spotřebě“;

- „Plánovač dobíjení“;

- „Časovač komfortu“.

„Tok energie“

Toto menu umožňuje zobrazit schéma vozidla a ukazuje momenty, během nichž vozidlo spotřebovává nebo generuje energii pro dobití hnacího akumulátoru.

„Údaje o spotřebě“

Toto menu umožňuje graficky zobrazit spotřebu energie vozidla (momenty, během nichž vozidlo spotřebovává energii nebo generuje energii pro dobití hnacího akumulátoru) a porovnat ji s posledními 15 minutami jízdy.

Na pravé straně obrazovky se nachází:

1 spotřebovaná energie,

2 spotřeba energie vybavením (klimatizace, rádio atd.),

3 vygenerovaná energie.

„Plánovač dobíjení“

Toto menu umožňuje naprogramovat hodinu začátku nabíjení.

Můžete si vybrat:

- okamžité nabíjení,

- programování na jeden den,

- programování na týden.

Poznámka: Nabíjení začne v předprogramovanou hodinu, pokud je motor vypnutý a pokud je vozidlo připojeno na zdroj napájení (podléhající předplatnému).

Chcete-li změnit programování nabíjení (podle týdne), stiskněte tlačítko „Změnit“ umístěné pod částí „Kalendář“. Stiskněte „Přidat plán dobíjení“. Otevře se okno nastavení hodiny zahájení nabíjení a hodiny ukončení nabíjení.

Výběr potvrďte stisknutím „Hotovo“.

„Časovač komfortu“

Toto menu umožňuje:

- deaktivovat předběžnou klimatizaci,

- nastavit čas předběžné klimatizace.

Stiskněte jedno z tlačítek pro aktivaci nebo deaktivaci.

Můžete nastavit až dva časy temperování. Čas spuštění nastavíte stisknutím „Změnit“.

Nastavte čas a stiskněte „Hotovo“ pro ukončení.