Zpět na seznam

DOPRAVNÍ INFORMACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Služba Dopravní informace“

Dopravní informace je služba dostupná na vašem multimediálním systému, která umožňuje příjem aktuálních dopravních informací pocházejících z nejlepších místních zdrojů.

Služba „Doprava“ funguje na principu TMC informací přenášených FM na rádiových frekvencích.

Služba „TomTom Traffic“ využívá informace z provozuLIVE. Tyto služby upozorňují na události ve formě bodů na mapě. Pokrývají hlavní tahy a jsou pravidelně aktualizovány.

Poznámka: menu může mít název „Doprava“ nebo „TomTom Traffic“.

„Služba Dopravní informace“ - možnosti

Z hlavního menu se k možnostem „Dopravní informační služby“ dostanete stiskem možnosti „Služby“, poté „Služby navigace“ a následně zvolíte možnost „TomTom Traffic“.

„Minimalizovat zpoždění“

Tuto možnost zvolte při novém plánování trasy podle posledních dopravních informací.

„Čtení informací o dopravě“

Toto menu umožňuje aktivovat možnost hlasitého čtení informací o dopravě.

„Zobrazit mapu“

Tato nabídka umožňuje prohlížet mapu a rovněž zjistit dopravní situaci ve vaší oblasti. Pro přístup k mapě zvolte v hlavním menu „Služba Dopravní informace“ a potom „Zobrazit mapu“.

Mapa zobrazí poslední hledanou pozici. Stiskněte ikonu dopravní nehody pro získání podrobnějších informací.

„Parametry dopravy“

V této nabídce lze nastavit požadovanou výchozí metodu výpočtu.

„Zobrazení provozu na trase“

V této nabídce lze zobrazit přehled veškerých dopravních nehod na vaší trase. Stiskněte ikonu dopravní nehody pro získání podrobnějších informací.

Služba „TomTom Traffic

Během zkušební doby je tato služba k dispozici zdarma. Využívání služby i po zkušební době si můžete předplatit později. Služba „TomTom Traffic“ nabízí častější aktualizaci dopravní situace (přibližně každé tři minuty) na silnicích první a druhé třídy.

Lišta dopravních informací

Pro „Službu Dopravní informace je k dispozici také lišta dopravních informací“

V režimu navádění se zobrazí boční lišta zobrazující poslední dopravní informace spojené s trasou.

Zobrazení dopravy

Navigační systém oznamuje narušení silničního provozu:

- zobrazením symbolů na mapě (seznam symbolů je uveden na konci kapitoly),

- hlasovými zprávami v případě nového výpočtu trasy.

V závislosti na režimu, ve kterém se „služba Dopravní informace“ zrovna nachází, zobrazuje boční dopravní lišta tyto ikony:

A Velké zpoždění na trase.

B Neznámá nebo neurčená situace.

C Zpomalení.

D Dopravní zácpa.

E Stojící doprava nebo uzavírka.

F Vzdálenost k nejbližší dopravní nehodě.

„Předvolby pro dopravu“

Pro přístup do tohoto menu stiskněte „Parametry dopravy“ v menu služby Dopravní informace.

Můžete automaticky minimalizovat zpoždění po každé aktualizaci.

Pro volbu Vaší preference zaškrtněte pomocí potvrzovacího středního tlačítka políčko umístěné napravo od Vaší volby.

Jakmile provedete volbu, vyberte „Hotovo“.

Symbol

Význam

Symbol

Význam

Nehoda

Silné deště

Zácpa

Sníh

Uzavření jednoho nebo více pruhů

Silný vítr, bouře

Uzavírka silnice

Mlha

Dopravní kolize

Námraza

Práce

Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.