Zpět na seznam

ČTENÍ KARTY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Popis mapy

A Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce). Pro více informací o výběru jednotek přejděte na kapitolu „Nastavení systému“.

Poznámka: V případě překročení rychlosti značka zčervená a rozbliká se.

B Zoom: stiskněte lupu pro zobrazení tlačítek zoomu dopředu a dozadu.

C Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu.

D Kvalita venkovního vzduchu.

E Informace telefonu.

F Venkovní teplota (Předpověď počasí).

G Aktuální čas.

H Funkční menu.

I Vzdálenost a směr příští změny směru/Nastavení hlasitosti pokynů navádění.

J Informace audiosystému.

K Aktuální poloha vozidla.

L Návrat na předchozí stránku.

M Lišta dopravních informací: zobrazení událostí na trase, indikátor příjmu dopravních informací, přístup k dopravní mapě.

N Informace o Vaší trase, jako je čas příjezdu, celková zbývající vzdálenost a možnost dosáhnout cíle cesty (startovací praporek nebo startovací praporek s bleskem na červeném pozadí) / Přehled trasy.

O Buzola/režim 2D/3D.

Poznámka: Přístup k navigaci zobrazené na celou stránku je možný pouze z karty „Navigace“ hlavního menu.

Barvy mapy

Barvy mapy můžete změnit. V hlavním menu vyberte možnost „Navigace“, „Nastavení“ a potom „Změnit barvy mapy“.

Kartografické značky

Navigační systém používá značky Q pro zobrazení bodů zájmu (BZ).

Nabíjecí stanice

(elektrické vozidlo)

Navigační systém používá značku P pro zobrazení nabíjecích stanic.