Zpět na seznam

BĚHEM HOVORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Během hovoru můžete:

- nastavit hlasitost stisknutím tlačítek ovládání pod volantem,

- ukončit komunikaci stisknutím „Konec volání“ nebo stisknutím tlačítek ovládacích prvků pod volantem;

- uvést hovor do režimu čekání stisknutím „+“ a výběrem „Čekající“. K obnovení čekajícího hovoru stiskněte „Pokračujte“;

- přepnout hovor na telefon stisknutím „+“ a výběrem „Sluchátko“.

Poznámka: Některé telefony se odpojí od systému při přepnutí hovoru.

Během hovoru se můžete vrátit k ostatním funkcím systému (navigace atd.):

- stisknutím tlačítka pro návrat do předchozího menu,

nebo

- stisknutím tlačítka pro návrat k uvítací obrazovce multimediálního systému a poté stisknutím tlačítka „NAV“.

Další informace naleznete v kapitole Představení ovládacích prvků.