Zpět na seznam

ANDROID AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

představení

„Android Auto™“ je aplikace, kterou si můžete stáhnout pomocí chytrého telefonu, a která umožňuje používat některé aplikace v chytrém telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: To, zda je váš chytrý telefon s aplikací „Android Auto™“ kompatibilní, zjistíte na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

Funkce, kterými aplikace „Android Auto™“ disponuje, se liší dle značky a modelu konkrétního chytrého telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

První použití

- Prostřednictvím platformy ke stahování aplikací si aplikaci „Android Auto™“ stáhněte do telefonu a poté ji nainstalujte.

- Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému.

- Na obrazovce multimediálního systému se zobrazí okno.

- Požadavek přijmete stisknutím tlačítka „Ano“;

- Dále na obrazovce multimediálního systému vozidla stiskněte tlačítko 1.

- Na obrazovce multimediálního systému se zobrazí okno se zprávou, která podmiňuje využívání aplikace „Android Auto™“ tím, že na telefonu potvrdíte souhlas s ustanoveními o důvěrnosti informací.

- Na telefonu tedy stiskněte možnost „Accept“ (Souhlasím).

- Na obrazovce multimediálního systému vozidla poté ještě jednou stiskněte tlačítko 1.

Dojde ke spuštění aplikace v multimediálním systému.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Poznámka: Aplikace „Android Auto™“ bude fungovat pouze tehdy, budete-li mít telefon připojený ke konektoru USB ve vozidle.

Jakmile se aplikace „Android Auto™“ v multimediálním systému spustí, je možné ve vozidle stisknout tlačítko aktivace rozpoznávání hlasu a následně ovládat některé funkce chytrého telefonu hlasem. Ovládání hlasem aktivujete stisknutím a přidržením (zhruba na tři sekundy) tlačítka 2 na volantu nebo tlačítka 3 na ovládání pod volantem (více informací naleznete v části „Používání hlasového rozpoznávání“).

Poznámka: Pokud je funkce „Android Auto™“ aktivní, máte v chytrém telefonu přístup do navigace i hudebních aplikací vozidla. Pokud některou z těchto aplikací spustíte, začne fungovat místo již spuštěné aplikace systému R-Link. Například k navigaci je v jeden okamžik možné používat buď pouze aplikaci Android Auto™, nebo pouze aplikaci, která je integrována v multimediálním systému vozidla.

Poznámka: Během používání aplikace „Android Auto™“ zůstanou některé z funkcí multimediálního systému aktivní na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci „Android Auto™“, na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio. V tomto případě tedy rádio zůstane spuštěné „na pozadí“.

Návrat do rozhraní R-Link

Chcete-li se vrátit k rozhraní R-Link, stiskněte tlačítko pro návrat k uvítací obrazovce multimediálního systému (další informace naleznete v kapitole Představení ovládacích prvků).

Pokud používáte aplikaci „Android Auto™“, může přenos mobilních dat nezbytný pro její fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

SYSTÉM R-LINK EVOLUTION S APLIKACÍ ANDROID AUTO - CES