Zpět na seznam

PREVENCE VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce spustí na základě údajů z kamery 1 opravné opatření a zasáhne do řízení, pokud vozidlo přejede plnou nebo přerušovanou čáru, aniž by předtím byla zapnuta směrová světla.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Pohybem volantu je možné kdykoliv opět převzít řízení.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace

Před aktivací funkce z režimu „Vozidlo“ na obrazovce multimédií 2, stiskněte položku nabídky „Asistenční systémy“ a potom nabídku „Systém udržování jízdního pruhu“ a vyberte položku „Prevence vybočení z jízdní dráhy“.

Funkci aktivujete stiskem spínače 3.

Zobrazí se zpráva „Systém udržování v jízdní dráze aktivní“ a varovná kontrolka „“ na přístrojovém panelu a rozsvítí se varovná kontrolka spínače 3.

Když je aktivována prevence vyjetí z jízdního pruhu, obsahuje funkci „Varování při opuštění jízdního pruhu“, i když není vybrána na multimediální obrazovce UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU.

Pokud není vybrána žádná stranová funkce v nabídce „Systém udržování jízdního pruhu“, když je stisknut spínač 3, tak se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Systém udržování v jízdní dráze není nakonfigurován“.

Kontrolka spínače 3 zůstane zhasnutá.

Chcete-li deaktivovat funkci, stiskněte spínač 3 nebo zrušte výběr „Prevence vybočení z jízdní dráhy“ v nabídce „Systém udržování jízdního pruhu“.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Kontrolka spínače 3 zhasne a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Systém udržování v jízdní dráze neaktivní“, když je stisknut spínač 3 nebo když jsou zrušeny všechny boční funkce v nabídce „Systém udržování jízdního pruhu“.

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Při aktivaci funkce se na přístrojové desce šedou barvou zobrazí kontrolka a levá a pravá čára 4.

Funkce je uvedena do provozu, když se rychlost vozidla pohybuje mezi přibližně 65 km/h a 150 km/h nebo 160 km/h, v závislosti na vozidle, a kontrolka a levý nebo pravý ukazatel čar 4 se zobrazují bíle.

Funkce reaguje, když vozidlo bez předchozího zapnutí směrových světel přejede čáru na vozovce.

Pokud se tak stane:

- funkce spustí opatření v podobě zásahu do řízení vozidla k opravě jeho dráhy;

- kontrolka a ukazatel 4 se na straně přejeté čáry na přístrojové desce zbarví žlutě.

Poznámka: V zatáčkách tato funkce umožňuje jejich trochu ostřejší průjezd.

Pokud není zásah do systému řízení dostatečný, kontrolka a ukazatel 4 na straně přejeté čáry na přístrojové desce se zbarví červeně a volant zavibruje.

Zvláštní případy

Při použití této funkce:

- pokud systém již nedetekuje zásah řidiče na volantu, zobrazí se na přístrojové desce oranžově kontrolka doprovázená zprávou „Udržujte kontrolu“ a zvukovým signálem.

Zvukový signál doprovází kontrolku a zprávu, dokud řidič nepřevezme kontrolu nad vozem;

- pokud je systém aktivní příliš dlouho, zazní výstražný zvukový signál, kontrolka 4 na straně příslušné čáry bliká a kontrolka se rozsvítí žlutě, dokud není znovu převzato ovládání vozidla.

Korekci dráhy můžete kdykoliv přerušit otočením volantu.

Dočasně není k dispozici

Systém přestane být k dispozici, pokud:

- velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- aktivace jednoho z ukazatelů směru;

- prudké zrychlení;

- nouzové brzdění;

- se změní šířka jízdního pruhu;

- je aktivován systém aktivního nouzového brzdění.

V případě, že není funkce k dispozici, zobrazí se přístrojové desce šedou barvou na kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo 3.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka û.

Na přístrojové desce se šedě zobrazí kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo.

Nastavení

Informace o přístupu k nastavení funkcí multimediální obrazovky 2 naleznete v návodu k multimediální výbavě:

- „Výstražné vibrace“: nastavení funkce „Varování při opuštění jízdního pruhu“ intenzity vibrací volantu:

- „Nízká“;

- „Střední“;

- „Vysoká“;

- „Předvídavost vybočení z jízdního pruhu“: můžete nastavit úroveň citlivosti detekce čar. Za tímto účelem vyberte:

- „Pozdě“: rozpoznání čáry při přejíždění;

- „Standardní“ rozpoznání blížící se čáry;

- „Rychle“: rozpoznání čáry v blízkosti.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí provozní poruchu, levý a pravý ukazatel čar a kontrolka na přístrojové desce zůstanou šedé.

V některých případech jsou doprovázeny následujícím hlášením:

- „Jízdní asistence nedostupná”;

nebo

- „Zkontrolovat čelní kameru”;

nebo

- „Jízdní asistence nedostupná”.

V závislosti na vozidle je zobrazení hlášení doprovázeno rozsvícením kontrolky © na přístrojové desce.

Obraťte se na autorizovaný servis.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, náledí atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké, klikaté nebo křivolaké silnice (ostré zatáčky atd.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

V takovém případě se může funkce „Prevence vybočení z jízdní dráhy“ spustit nesprávně, případně se může zcela nespustit.

Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- došlo k poškození okolí kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- při kluzké vozovce (sníh, námraza, mokrá vozovka, štěrk atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- pokud vozidlo vjíždí do místa s komplikovaným vodorovným značením (např. „práce na silnici“ atd.).

prevence opuštění jízdního pruhu

varování před opuštěním jízdního pruhu