DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístrojová deska A

Osvětlení se zapne při otevření dveří řidiče. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

Výběr zobrazení

V závislosti na vozidle můžete použít ovládací prvek 1 k procházení a výběru různých zobrazení na přístrojové desce A.

K dispozici je několik zobrazení:

- zobrazení stavu nabíjení: na přístrojové desce se zobrazuje dojezd, procento nabití akumulátoru a zbývající doba nabíjení, pouze když se vozidlo nabíjí,

- klasické zobrazení: na přístrojové desce se zobrazuje rychlost, aktivní jízdní asistenti, oblast informací a v závislosti na vozidle také měřič výkonu,

- zobrazení navigace: na přístrojové desce se zobrazuje rychlost, aktivní jízdní asistenti a oblast informací, také duplikuje mapu z multimediálního systému na celé přístrojové desce,

- realistická scéna: na přístrojové desce se zobrazuje rychlost, aktivní jízdní asistenti, oblast informací a také vozidlo a jeho okolí (jízdní pruhy, vozidla v okolí atd.),

- minimální zobrazení: na přístrojové desce se zobrazují pouze základní informace, rychlost, aktivní jízdní asistenti a oblast informací.

Tachometr 2.

Rychlost vozidla je omezena na přibližně 150 km/h (nebo 160 km/h, v závislosti na vozidle).

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h.

Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Zpráva Připraveno k jízdě 3.

Při spuštění motoru se zobrazí zpráva READY, která zmizí, když rychlost vozidla překročí 5 km/h.

Informace o probíhající navigaci 4.

Wattmetr 5.

Výstražná kontrolka úrovně rekuperačního brzdění 7.

Informace o asistenčních prvcích 8.

Informace o akumulátoru 9 (rychlost nabití trakčního akumulátoru, odhadovaný dojezd).

Oblast informací 6, v závislosti na vozidle, pomocí ovládacího prvku 10 můžete procházet a vybírat na přístrojové desce různé widgety A:

- informace z palubního počítače (počítadlo ujetých kilometrů, spotřeba atd.),

- telefon, multimediální informace (právě přehrávaný zdroj zvuku atd.),

- informace o vozidle (výstražné zprávy atd.),

-...

Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu 11

Rozsvítí se, jakmile je nabíjecí kabel zapojen do vozidla.

Hladina nabití 12

Měřič ukazuje množství zbývající energie.

Zbývající čas nabíjení 13

Míra nabití trakčního akumulátoru 14

Práh rezervy

Když úroveň nabití hnacího akumulátoru dosáhne přibližně 7% nebo, podle typu vozidla, cca 12%, ukazatel a kontrolka 15 se zobrazí žlutě a ozve se zvukový signál.

Optimalizace dojezdové vzdálenosti DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST VOZIDLA: doporučení.

Hranice bezprostředního zastavení

Pokud úroveň nabití dosáhne 4,5 % nebo, podle typu vozidla, přibližně 6 %, ozve se zvukový signál a ukazatel se rozsvítí červeně.

Pokud úroveň nabití dosáhne 3,5 % nebo, v závislosti na typu vozidla, přibližně 5 %, již se nezobrazí hodnota dojezdu. Výkon motoru se progresivně snižuje až do úplného zastavení vozidla ODTAH: podrobný postup.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

U stojícího vozidla se spuštěným motorem vyberte v multimediální obrazovce 16 oblast „Vozidlo“, stiskněte nabídku „Nastavení“ a poté postupně vyberte položky „Jednotky” a „Rychlost“.

Zvolte kilometry nebo míle.

Poznámka: V obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce.

Pro přechod na režim s předchozí měrnou jednotkou postupujte stejným způsobem.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Chcete-li používat určité pomocné funkce pro řízení, je nutné změnit jednotku měření na přístrojové desce, abyste získali vhodné informace při jízdě v zemi, kde se jednotky rychlosti liší od jednotek nastavených jako výchozí na vašem vozidle.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.