Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle vybavení vozidla jsou tvořeny:

- ABS (protiblokování kol);

- elektronická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- systémem pro nouzové brzdění s předjímáním brzdění, podle typu vozidla;

- asistent rozjezdu do svahu (hill start assist);

- brzdový systém s rekuperací.

Ostatní pomocné systémy řízení jsou popsány na následujících stranách.

ABS (systém proti zablokování kol)

Při intenzívním brzdění ABS umožňuje předejít zablokování kol, a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice atd.).

Každá aktivace zařízení se projeví zachvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Je tedy třeba nadále povinně dodržovat pravidla opatrnosti (vzdálenost mezi vozidly atd.).

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce ovšem nenahrazují řidiče. Nezvyšují limity vozidla a nesmějí vybízet k rychlejší jízdě. V žádném případě tedy nemohou nahradit pozornost ani odpovědnost řidiče při různých manévrech (řidič stále musí věnovat pozornost náhlým událostem, k nimž může během jízdy dojít).

Funkční problémy

- Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolky © a x. Současně se (dle typu vozidla) zobrazí zprávy „Zkontrolovat ABS“, „Zkontrolovat brzdový systém“ a „Zkontrolovat ESC“. Následně se vypnou systémy ABS, ESC a systém asistence nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- Kontrolky x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „Brzdový systém porucha“: jde o signalizaci poruchy brzdového systému.

V obou případech kontaktujte svého zástupce značky.

Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Systém porovnává povely řidiče s jízdní dráhou vozidla a v případě potřeby ji koriguje působením na brzdy některých kol, případně změnou výkonu motoru. Jakmile je systém aktivován, začne na přístrojové desce blikat kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení systému ESC v případě výrazné nedotáčivosti (ztráta přilnavosti přední nápravy).

PROTIPROKLUZOVÝ SYSTÉM

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat ESC“ a kontrolky © a . V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na značkový servis.

Brzdový asistent

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine brzdný systém maximální účinek a může spustit regulaci ABS.

Brzdění ABS trvá do té doby, dokud neuvolníte brzdový pedál.

Rozsvítí se brzdová světla

Podle verze vozidla mohou při velkém zpomalení blikat nouzová světla.

Předjímání brzdění

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolníte pedál akcelerace, systém předjímá brzdění, aby zmenšil brzdnou dráhu.

Zvláštní případy

Při použití regulátoru rychlosti:

- pokud použijete pedál akcelerace, jakmile ho uvolníte, systém se může spustit;

- pokud nepoužijete pedál akcelerace, systém se nespustí.

Funkční problémy

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat brzdový systém“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostní páka v jiné poloze než N a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže zabránit couvnutí vozidla za všech okolností (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu se nesmí používat při dlouhodobém zastavení - v takových případech používejte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Brzdový systém s rekuperací

Při brzdění dokáže brzdový systém s regenerací přeměnit energii vzniklou při zpomalování vozidla na energii elektrickou.

Takto vzniklá energie dobíjí 400V trakční akumulátor a prodlužuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

Funkční problémy

- Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka © a zobrazí se zpráva „Zkontrolovat brzdový systém“. Systém podpory brzdění je stále v provozu.

Za těchto podmínek nemusí brzdový pedál na sešlápnutí reagovat běžným způsobem.

Pedál doporučujeme sešlápnout velkou a nepřerušovanou silou.

Obraťte se na značkový servis.

- Na přístrojové desce svítí kontrolka ® a zobrazuje se zpráva „Brzdový systém porucha“: Tento stav signalizuje poruchu brzdového systému.

Obraťte se na značkový servis.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.