Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ PŘI DETEKCI ÚNAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce detekce únavy je užitečná při monotónní jízdě (na dálnicích, rychlostních silnicích apod.).

Analyzuje chování řidiče a sleduje různé parametry, na základě kterých řidiče upozorňuje na nebezpečí únavy. Jde například o:

- pohyb volantu,

- manipulaci řidiče s dalšími zařízeními (směrovými světly, ostřikovačem čelního skla atd.),

- dobu jízdy bez zastavení.

-...

Tato funkce je dodatečnou jízdní pomůckou pro případ nebezpečí únavy. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Tato funkce nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při řízení.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená multimediálním systémem

Na multimediální obrazovce 1 vyberte nabídku „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Upozornění při detekci únavy“ a poté zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu před vypnutím zapalování.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 2 .

Vozidla bez multimediálního systému

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 4 OK pro přístup do menu nastavení.

- tiskněte ovládání 5 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 4 OK;

- tiskněte ovládání 5 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Upozornění při detekci únavy“ a stiskněte spínač 4 OK;

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 4 OK.

Funkce

Funkce je zapnutá, jestliže:

- vozidlo se pohybuje rychlostí překračující přibližně 60 km/h;

a

- Od smazání předchozího upozornění uplynulo přibližně 15 minut.

Funkce spustí výstrahu, pokud systém u řidiče detekuje opakované známky únavy.

Když je detekováno nebezpečí únavy, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zvýšená únava nutná přestávka“ doprovázená zvukovým signálem.

Stiskněte spínač 4 OK pro smazání výstrahy.

Doporučujeme co nejdříve zastavit a odpočinout si.

Zvláštnost:

- Pokud není výstraha smazána stisknutím spínače 4 OK, zvukový signál se zopakuje;

- systém může některé jízdní styly interpretovat jako známku únavy (sportovní jízda, nesprávná jízda apod.) nebo řízení na silnici, která je ve špatném stavu.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí závadu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat sledování únavy“. Kontaktujte značkový servis.