Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě údajů z radaru 1 upozorní tato funkce řidiče na časový odstup, který ho dělí od vozidla před ním. Řidič tak může udržovat bezpečnou brzdnou vzdálenost mezi vozidly.

Poznámka: dbejte na to, aby radar 1 nebyl zakrytý (nečistoty, bláto, sníh atd.).

Funkce je aktivní při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 200 km/h.

Při spuštění motoru je funkce ve stejném stavu jako při posledním vypnutí zapalování.

Aktivace/deaktivace funkce

Na multifunkčním displeji 2 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Upozornění na vzdálenost“ a poté zvolte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 3 .

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Funkce

Při aktivaci funkce vás ukazatel 4 upozorní na vzdálenost, která vás odděluje od vozidla před vámi.

- A (šedá): funkce není aktivní;

- A (zelená): není rozpoznáno žádné vozidlo;

- B (zelená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně dvěma sekundám (vzdálenost mezi oběma vozidly přizpůsobená vaší rychlosti);

- C (oranžová): časový interval cca mezi jednou a dvěma sekundami (vzdálenost mezi oběma vozidly je nedostatečná);

- D (červená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně jedné sekundě (vzdálenost mezi oběma vozidly je velmi nedostatečná).

Pokud je časový odstup mezi oběma vozidly menší než cca 0,5 sekundy, na přístrojové desce 4 se zobrazí Doznámení. Za určitých podmínek se časový interval nemůže zobrazit:

- v zatáčce;

- při přejezdu z jednoho do druhého jízdního pruhu;

- pokud je vozidlo před vámi dostatečně daleko nebo mimo dosah snímače.

U vozidel, která jsou příslušným způsobem vybavena, jsou některé informace připomínány na displeji nad hlavou.

Funkce není dostupná, pokud je aktivován adaptivní regulátor rychlosti.

Naměřená hodnota se zobrazuje pouze pro informaci: systém do chodu vozidla nijak nezasahuje.

Funkce není zamýšlena pro použití ve městě ani při dynamické jízdě (zatáčky, akcelerace, prudké brzdění atd.).

Funkce neovlivňuje brzdový systém.

Oblast radaru musí zůstávat čistá a bez jakýchkoliv úprav, aby bylo zaručeno správné fungování systému.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru, což může ovlivnit jeho výkon. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž radaru (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné klimatické podmínky (sníh, kroupy, námraza apod.).

Nebezpečí falešných poplachů.