Zpět na seznam

NOUZOVÉ VOLÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo může být vybaveno nouzovým voláním. Nouzové volání je systém, který umožňuje automaticky nebo manuálně zavolat záchrannou službu v případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, a zkrátit tak dobu příjezdu na místo.

Použijete-li funkci nouzového volání k nahlášení nehody, jíž jste se stali svědky, zastavte hned, jakmile to budou umožňovat podmínky dopravy, aby mohla záchranná služba lokalizovat vaše vozidlo a tím i polohu nahlášené nehody.

Nouzové volání použijte pouze v případě nouze, například pokud se stanete účastníkem nebo svědkem dopravní nehody nebo pokud se necítíte dobře.

1 Kontrolka dostupnosti telefonní sítě: aktivní, pokud je síť k dispozici (svítí zeleně), neaktivní, pokud síť není k dispozici,

2 automatický režim výstražných světel;

3 spínač SOS,

4 Mikrofon,

5 reproduktor.

Hovor vždy probíhá následujícím způsobem:

- Nastaví se volání záchranné služby;

- odešlou se data související s událostí;

- hlasová komunikace se záchranou službou;

- v případě potřeby se vytočí služba nouzové pomoci.

Jsou k dispozici dva režimy nouzového volání:

- automatický režim,

- manuální režim.

V případě nehody doporučujeme zůstat v blízkosti vozidla, abyste v případě potřeby mohli odpovídat na dotazy call centra.

Automatický režim

Pokud kontrolka 2 svítí, znamená to, že je aktivován automatický systém.

Při zapnutém zapalování se v případě nehody, při které se aktivuje airbag, spustí nouzové volání automaticky. Do call centra se poté přenesou údaje o vozidle (státní poznávací značka, čas hovoru, poloha vozidla, směr vozidla atd.).

Automatické nouzové volání je standardně aktivní a můžete jej vypnout požádáním autorizovaného servisu.

Manuální režim

Nouzové volání se aktivuje stisknutím spínače 3.

Jsou k dispozici dva režimy nouzového volání:

- v běžném režimu stisknutím a podržením spínače 3 po dobu více než 3 sekund,

- v režimu paniky pětinásobným stisknutím spínače 3 během 10 sekund.

V případe neúmyslné aktivace je možné hovor zrušit stisknutím a podržením spínače 3 po dobu 2 sekund před tím, než proběhne spojení hovoru.

Jakmile je hovor navázán, ukončit jej bude moci pouze call centrum.

Funkční problémy

V některých případech nemusí funkce nouzového volání fungovat:

- nebyl zjištěn žádný problém a telefonní síť není k dispozici,

- baterie je téměř vybitá.

-...

Jakmile systém zjistí problém s funkcí, kontrolka 1 se rozsvítí červeně. Co nejdříve se obraťte na značkový servis.

Zkontrolujte stav baterie. Její životnost činí přibližně 4 roky (kontrolka 1 se rozsvítí červeně, což vás o této skutečnosti informuje).

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.