Zpět na seznam

HLADINY PROVOZNÍCH KAPALIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hladina chladicí kapaliny

S vypnutým motorem a na vodorovném povrchu musí být hladina za studena mezi značkami MINI a MAXI na nádržce 1 a - v závislosti na typu vozidla - na nádržce 2.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku „MINI“.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování stisknutím tlačítka pro vypnutí motoru (přejděte na odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

Brzdová kapalina

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když pozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Hladina 3

Hladina klesá současně s opotřebováním brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Jestliže si přejete sami zkontrolovat stav opotřebení brzdových kotoučů a bubnů, opatřete si podklady vysvětlující postup při takové kontrole, které jsou k dispozici v prodejní síti nebo na internetové stránce výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se může kdykoli spustit motorový ventilátor.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 4. Naplňte nádržku až uvidíte kapalinu a potom vraťte uzávěr zpět.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Kontrola hladiny

Použijte „uzávěr s pipetou“. Za tímto účelem ucpěte otvor 5 prstem, vytáhněte uzávěr a zkontrolujte obsah na měrce integrované v uzávěru.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Ostřikovací trysky

Pro nastavení výšky trysek ostřikovače čelního skla se obraťte na značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.