Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: výměna motorového oleje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna motorového oleje

Interval: Informace naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Objem výměny oleje

Více naleznete v dokumentu o údržbě Vašeho vozidla nebo se obraťte na značkový servis.

Vždy kontrolujte hladinu motorového oleje pomocí měrky tak, jak je popsáno výše (nesmí být nikdy pod minimem ani nad maximem na měrce).

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmíte překročit maximální úroveň hladiny při tankování : nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisní knížce k vozidlu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se může kdykoli spustit motorový ventilátor.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Doplňování oleje: Při doplňování dejte pozor, abyste olejem nepolili součásti motoru, mohl by vzniknout požár. Nezapomeňte správně zavřít uzávěr, jinak by hrozil požár při výstřiku oleje na horké součásti motoru.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

Výměna motorového oleje: Pokud budete provádět výměnu oleje při zahřátém motoru, dejte pozor na popálení, ke kterému by mohlo dojít při vytečení oleje.