Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: dolévání, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- Doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „mini“ a „maxi“ měrky 2 činí 1,5 až 2 litry podle typu motoru, jedná se o informativní údaj).

- Počkejte přibližně 10 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po dokončení tohoto úkonu zasuňte měrku až nadoraz nebo zcela našroubujte uzávěr.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování stisknutím tlačítka pro vypnutí motoru (přejděte na odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Nepřekročte rysku „maxi“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Doporučujeme Vám použít při doplnění/plnění oleje trychtýř, aby nedošlo k potřísnění okolí.