Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje.

Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro automatickou převodovku:

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál plynu není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou. Brzdový pedál je uvolněný.

Pro mechanickou převodovku:

- Převodovka je na neutrálu (mrtvém bodě);

a

- spojkový pedál je volný. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný;

a

- Rychlost vozidla je nižší než přibližně 3 km/h.

U všech vozidel:

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka a upozorní, že je motor v pohotovostním režimu.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Pokud je systém zapnutý a dojde ke zhasnutí motoru, stačí k jeho opětovnému nastartování jen lehce sešlápnout pedál spojky.

Než vystoupíte z vozidla, je nutné vypnout zapalování (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“).

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Když je motor v pohotovostním režimu, nezatáhne se automatická parkovací brzda automaticky (podle typu vozidla).

Když je motor v režimu pohotovosti, není podpora brzdění operativní.

Jak zabránit motoru v přechodu do pohotovostního režimu

V určitých situacích, například na křižovatkách, lze i při aktivovaném systému nechat motor v chodu, aby bylo možné s vozidlem ihned vyrazit.

Automatická převodovka:

Udržujte vozidlo v klidu mírným sešlapováním brzdového pedálu.

Mechanická převodovka:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Podmínky, při kterých se ukončí pohotovostní režim motoru

Pro automatickou převodovku:

- brzdový pedál je uvolněný, převodovka je v poloze D nebo M, případně;

- pedál brzdy není sešlápnutý, převodovka je v poloze N a ruční brzda je uvolněná, nebo;

- pedál brzdy je znovu sešlápnutý a převodovka je v poloze P nebo v poloze N a parkovací brzda je zatažena, nebo;

- je převodovka v poloze R, nebo;

- je sešlápnutý pedál plynu, nebo;

- řadicí páka je v ručním režimu přesunuta k + nebo -.

Pro mechanickou převodovku:

- v převodovce je zařazený neutrál a dojde k lehkému sešlápnutí pedálu spojky

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Při čerpání paliva musí být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): motor musíte vypnout (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“).

Podmínky, při kterých se motor nepřepne do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

u vozidel vybavených kartou RENAULT:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

u všech vozidel:

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- Pokud je jím vozidlo vybaveno, je režim „4WD Lock“ aktivovaný (přejděte na odstavec „Převod: náhon na všechna 4 kola (4WD)“ v kapitole 2);

- rozdíl mezi aktuální teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- sklon je vyšší než cca 12% pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota motoru je příliš nízká nebo příliš vysoká;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

nebo

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Funkci Stop and Start deaktivujte při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnosti vozidel vybavených kartou RENAULT

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na semaforu apod.) a řidič si odepne pás, otevře své dveře nebo se zvedne ze sedadla, kontakt se přeruší.

Parkovací brzda s posilovačem se automaticky zatáhne.

Pro opětovné spuštění motoru a reaktivaci systému Stop and Start spusťte motor (viz odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Zvláštnosti vozidel s klíčem

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na červenou atd.) a vystoupíte z vozidla, upozorní vás zvukový signál, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Poté, co se motor přepne do pohotovostního režimu, se může znovu spustit, a to i když řidič opustí vozidlo. Než vozidlo opustíte, zkontrolujte, zda je řádně zabezpečeno.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Zvláštnost vozidel s klíčem: u některých z těchto podmínek není možné automaticky znovu nastartovat motor, pokud jsou otevřeny přední dveře.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Zpráva „Stop & Start neaktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Zpráva „Stop & Start aktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla (viz část „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícenou kontrolkou 2 spojenou se spínačem 1, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Poznámka : pokud je motor v pohotovostním režimu, stisknutím spínače 1 se motor automaticky znovu spustí.

Než vystoupíte z vozidla, je nezbytné přerušit kontakt (viz odstavec „Spouštění a zastavení motoru“ v kapitole 2).