Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpětného chodu snímá kamera 1 umístěná na zadních výklopných dveřích pohled na okolí zadní části vozidla na multifunkční displej 2 spolu s jednou nebo dvěma křivkami 43 (pohyblivou a pevnou).

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Pevná křivka 3

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Pohyblivá křivka 4

Zobrazuje se na multifunkčním 2 displeji modře. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Zvláštnost

Kamera nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Aktivace, deaktivace couvací kamery

Na multifunkčním displeji 2 zvolte „Vozidlo“, „NASTAVENÍ“, „Pomoc s parkováním“ a poté „Zadní kamera“. Aktivujte nebo deaktivujte couvací kameru a výběr potvrďte.

Můžete rovněž nastavit parametry obrazu z kamery (jas, kontrast atd.).

Obraz na displeji je převrácený jako ve zpětném zrcátku.

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „Otevřený zavazadlový prostor“ a zmizí zobrazení kamery.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti řidiče.

Řidič musí vždy věnovat pozornost náhlým událostem, ke kterým může během jízdy dojít: proto během couvání dávejte vždy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo apod.) nebo překážka příliš malá či tenká (kamenný blok střední velikosti, tenký kolík apod.).

DYNAMICKÉ PRVKY : ZADNÍ KAMERA