Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opěrky hlavy 2 u zadních sedadel nelze nastavovat.

Provozní poloha středové opěrky hlavy

Chcete-li středovou opěrku hlavy 1 používat v horní poloze, zvedněte ji co nejvýše. Ujistěte se, že je správně zajištěné.

Úložná poloha středové opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko A a spusťte středovou opěrku hlavy 1 zcela dolů.

Poloha opěrky hlavy při úplném spuštění je úložná: nesmí být použita, pokud na místě sedí spolujezdec.

Demontáž opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte tlačítko A a opěrku sejměte.

Zpětná instalace opěrky hlavy

Vložte tyče do pouzder, stiskněte tlačítko A a zatlačte opěrku hlavy. Ujistěte se, že je správně zajištěná.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.