Toto se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud následně vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h a bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (je-li toto sedadlo obsazeno) není zapnutý, začne kontrolka blikat a po dobu přibližně 2 minut začne pípat zvukový signál.

Poznámka:varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle(u některých vozidel)

Při každém spuštění vozidla se kontrolkaßna přístrojové desce asi na 30 sekund rozsvítí, u některých typů vozidel spolu s údajem o počtu zapnutých pásů, otevření dveří nebo zapnutí/rozepnutí některého pásu na zadních sedadlech. Ujistěte se, že cestující vzadu mají správně zapnuté pásy a že uvedený počet zapnutých pásů odpovídá počtu míst obsazených na zadních sedadlech.

Order: 
370
Image: 
Model: