Zpět na seznam

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bodová svítidla na čtení

Stisknutím přerušovače 1 nastane:

- trvalého osvětlení,

- okamžité zhasnutí.

Poznámka: u vozidel vybavených navigačním systémem lze na multifunkčním displeji deaktivovat/aktivovat rozsvícení stropních svítidel při otevření dveří nebo zavazadlového prostoru. Za tímto účelem přejděte na odstavec „Menu osobního nastavení vozidla“ v kapitole 1.

Odemknutí a otevření dveří nebo zadních výklopných dveří vyvolá časované rozsvícení bodových svítidel na čtení a osvětlení.

Při správně zavřených dveřích zhasne stropní svítidlo a další vnitřní světla při zamčení dveří nebo spuštění motoru.

Osvětlení odkládací přihrádky

Osvětlení 2 se rozsvítí při otevření příklopu.

Osvětlení zavazadlového prostoru

Osvětlení 3 se rozsvítí při otevření zavazadlového prostoru.

UVÍTACÍ SCÉNÁŘ