Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce upozorňuje řidiče na nechtěné přejetí plné nebo přerušované čáry.

Tato funkce využívá kameru připevněnou na čelním skle za zpětným zrcátkem.

Tato funkce je doplňkovou pomocí v případě nechtěného přejetí plné nebo přerušované čáry. Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. Správné fungování této funkce může být za určitých podmínek narušeno, zejména:

- Špatná viditelnost (déšť, sníh, mlha, špinavé čelní sklo, ostré slunce zepředu, částečně smazané čáry apod.);

- silnice s ostrými zatáčkami;

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi;

- značení na zemi poškozené, málo kontrastní nebo příliš daleko od sebe;

- úzká silnice;

- ...

V takovém případě zůstávají ukazatele viditelnosti čar na přístrojové desce bezbarvé, což značí, že funkce nemůže dávat upozornění (nedetekuje čáry).

Tato funkce tedy nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při řízení.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 2: zvolte „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Upozornění na opuštění pruhu“ a poté vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 1 .

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

Stiskněte spínač 3.

Funkce

Jakmile je funkce aktivována, šedé ukazatele viditelnosti 4 levých a pravých čar se zobrazí na přístrojové desce.

Funkce je zapnutá, jestliže:

- rychlost překročí cca 70 km/h;

a

- čáry jsou detekovány a ukazatele viditelnosti 4 mají zelenou barvu.

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud přejedete plnou čáru bez zapnutí směrového bočního světla. Funkce upozorní řidiče pomocí zvukového signálu a červeného ukazatele boční čáry, kterou řidič přejel, na přístrojové desce.

Podmínky zabraňující spuštění funkce

- Směrová světla zapnutá méně než cca 2 sekundy před přejetím čáry;

- velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- v zatáčkách funkce umožňuje zatáčku trochu „říznout“;

- aktivovaná výstražná světla;

-...

Nastavení

Vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 2 vyberte „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Nastavení upozornění na opuštění pruhu“.

- Hlasitost: nastavte hlasitost upozornění, vyberte jednu z pěti úrovní;

- citlivost; nastavte úroveň citlivosti detekce čar, za tím účelem vyberte:

- „Nízká“ detekována přejetá čára;

- „Průměrná“ detekována blížící se čára;

- „vysoká“ detekována čára v blízkosti.

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 5 OK pro přístup do menu nastavení.

- mačkejte tlačítko ovládání 6 ve směru nahoru nebo dolů, dokud se nedostanete k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 5 OK.

- Mačkejte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Nastavení upozornění na opuštění pruhu“ a stiskněte spínač 5 OK.

- Hlasitost: Nastavte hlasitost upozornění, vyberte jednu ze tří úrovní.

- citlivost; nastavte úroveň citlivosti detekce čar, za tím účelem vyberte:

- „Nízká“ detekována přejetá čára;

- „Průměrná“ detekována blížící se čára;

- „vysoká“ detekována čára v blízkosti.

Funkční porucha

V případě poruchy se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat výstrahu pruhu“ a ukazatele viditelnosti levé a pravé čáry z přístrojové desky zmizí.

Obraťte se na značkový servis.

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU