Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém upozorní řidiče, jakmile se v oblasti detekce A objeví jiné vozidlo.

Systém funguje při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 140 km/h.

Tato funkce užívá snímače 1 umístěné na každé straně předního a zadního nárazníku.

Zvláštnost

Dohlédněte, aby nebyly snímače zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Pokud je jeden ze snímačů zakrytý, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Vyčistit snímač mrtvého úhlu“. Očistěte snímače.

Tato funkce je dodatečná pomůcka, která upozorní na to, že v prostoru mrtvého úhlu se nachází jiné vozidlo.

Při jízdě proto nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče.

Řidič musí vždy věnovat pozornost náhlým událostem, ke kterým může během jízdy dojít: proto během couvání dávejte vždy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo apod.) nebo překážka příliš malá či tenká (kámen, kolík...).

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená navigačním systémem

Na multifunkčním displeji 3 vyberte menu „Vozidlo“, „Pomoc s řízením“, „Pomoc s řízením“ potom vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Pro přímý přístup do menu „Pomoc s řízením“ stiskněte tlačítko 2 .

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

- Při stojícím vozidle dlouze stiskněte spínač 4 OK pro přístup do menu nastavení.

- Mačkejte ovládání 5 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“. Stiskněte spínač 4 OK.

- Mačkejte ovládání 5 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Sledování mrtvého úhlu“ a stiskněte spínač 4 OK.

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 4 OK.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu před vypnutím zapalování.

Indikátor 4

Indikátor 4 je umístěn na každém zpětném zrcátku 5.

Poznámka: Pravidelně čistěte zpětná zrcátka 5, aby byly indikátory 4 vidět.

Funkce

Funkce upozornění;

- Při rychlosti vozidla mezi 30 km/h a 140 km/h;

- V prostoru mrtvého úhlu se nachází vozidlo a pohybuje se stejným směrem jako váš vůz.

Pokud vozidlo předjíždí jiné vozidlo, indikátor 4 se aktivuje pouze v případě, kdy se předjížděné vozidlo nachází v mrtvém úhlu na více než jednu sekundu.

Zobrazení B

Funkce je aktivována a nerozpoznává žádný vozidla.

Zobrazení C

První upozornění: Indikátor 4 upozorňuje na přítomnost vozidla v prostoru mrtvého úhlu.

Zobrazení D

Je-li ukazatel směru aktivní, indikátor 4 se rozbliká, pokud zjistí přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu na straně, kam budete otáčet volantem. Pokud deaktivujete ukazatel směru, přejde k prvnímu upozornění (zobrazení C).

Podmínky, kdy indikátor není funkční

- Pokud objekt není v pohybu;

- pokud je provoz hustý;

- při řízení na silnici v zatáčce;

- pokud přední a zadní snímače detekují objekt současně (například dlouhý kamion).

-...

Provozní závady

Pokud systém zjistí poruchu, zpráva „Zkontrolovat kontrolu mrt. úh“ se zobrazí na přístrojové desce. Kontaktujte značkový servis.

Poznámka: Při spuštění motoru indikátor 4, zobrazení B, zabliká 3krát. Tato situace je normální.

Poznámka: Kapacita detekce systému vyhovuje standardní šíři jízdního pruhu, a pokud řídíte v úzkém jízdním pruhu, může detekovat vozidlo z jiného pruhu.

- Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v širokém jízdním pruhu, může se stát, že systém nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu.

- V případě působení silných elektromagnetických vln (pod dráty vysokého horní napětí apod.), nebo za velmi špatných povětrnostních podmínek (silný déšť, sníh apod.) může dojít k dočasnému rušení systému. Zůstávejte ostražití vůči podmínkám silničního provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Protože jsou snímače namontovány v náraznících, musí jakýkoliv zásah (opravy, výměna, oprava laku apod.) provádět odborník.

DETEKTOR MRTVÉHO ÚHLU