Zpět na seznam

SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vozidel, která jsou jím vybavena, umožňuje ovladač A seřídit výšku světelných kuželů v závislosti na naložení vozidla.

Otočte ovládání A směrem dolů pro sklonění světlometů a směrem nahoru pro jejich zvednutí.

U vozidel, která nejsou vybavena ovladačem A, je nastavení světlometů automatické podle zatížení vozidla.

Ruční nastavení

Příklady polohy seřízení ovladačeApodle zatížení a světlometu

Halogenové světlomety

Světlomet LED

Řidič s nebo bez předního spolujezdce

0

0

Všechna sedadla obsazena

1

1

Řidič se spolujezdci a zavazadly (nebo nákladem) dosahující maximálního přípustného zatížení

3 a 4

3

Řidič bez spolujezdců a nákladu (nebo zavazadla) dosahující maximálního přípustného zatížení

4

4

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady. Ve všech případech seřiďte ovladače světlometů A podle zátěže vozidla tak, aby byla vozovka dobře viditelná a nedocházelo k oslnění řidičů protijedoucích vozidel.

V případě, že se v určité zemi jezdí vlevo a ve Vašem vozidle je místo řidiče vlevo (nebo obráceně), je nezbytné, pro dobu pobytu v dané zemi, dočasně seřídit světla.

Dočasné seřízení u vozidel vybavených halogenovými světlomety

Otevřete kapotu motoru a najděte označení B v blízkosti jednoho z předních světlometů.

U každého světlometu otočte pomocí nástroje podobného šroubováku šroub 1 o čtvrt otáčky směrem k - pro snížení světlometů.

Po skončení jízdy je vraťte do původní polohy: otočte šroubem 1 o čtvrt otáčky směrem k symbolu „+“, čímž světelné kužely světlometů zvednete.