Zpět na seznam

SADA PRO NAHUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatiky A poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory v bočnicích B pneumatiky...

Zkontrolujte, zda je ráfek v dobrém stavu.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s nedostatečně nahuštěnými, či dokonce splasklými (nebo propíchnutými) pneumatikami může ohrozit bezpečnost jízdy a znemožnit následnou opravu.

Tato oprava je dočasná.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem v co nejkratší době.

Při výměně pneumatiky opravené pomocí této sady musíte o této skutečnosti informovat odborníka.

Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností přípravku v pneumatice.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla původně vybaveného touto sadou.

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

V případě defektu použijte sadu umístěnou v zavazadlovém prostoru pod kobercovou krytinou.

S běžícím motorem, zataženou parkovací brzdou,

- Odšroubujte uzávěr od označení 3 lahve;

- odšroubujte uzávěr lahve 2;

- Přišroubujte láhev 2 na kompresor v úrovni označení 3 lahve;

- odšroubujte čepičku ventilku příslušného kola a na ventilek našroubujte husticí hadičku 6;

- odpojte veškeré příslušenství předtím připojené do zásuvky příslušenství vozidla.

- Koncovku 4 bezpodmínečně zastrčte do zásuvky příslušenství vozidla.

- stiskněte spínač 5 a nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak (přejděte na odstavec „Tlak v pneumatikách“);

- nejdéle po 10 minutách zastavte huštění a zkontrolujte tlak (na manometru 1).

Poznámka: během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 5 krátce indikuje tlak až 6 barů, potom tlak klesne.

- upravte tlak: pro zvýšení proveďte hustění pomocí sady.

Není-li dosaženo minimálního tlaku 1,8 baru do 10 minut, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Jakmile je pneumatika řádně nahuštěna, soupravu odpojte: Pomalu odšroubujte hustící koncovku 6 tak, aby nedošlo k vystříknutí prostředku. Uchovávejte láhev v plastovém obalu, aby prostředek samovolně nevytékal.

- Na viditelné místo pro řidiče na přístrojové desce nalepte štítek s jízdními omezeními.

- Uložte sadu.

- Na konci prvního nahuštění pneumatika stále uniká, pro ucpání defektu je nutno jet.

- Ihned nastartujte a jeďte rychlostí 20 až 60 km/h tak, aby se prostředek v pneumatice rovnoměrně rozprostřel, po 3 kilometrech zastavte a zkontrolujte tlak.

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru avšak nižší než tlak předepsaný, dohustěte jej na předepsanou hodnotu (údaje naleznete na štítku na boku dveří řidiče). Pokud je tlak nižší než 1,3 baru, obraťte na značkový servis: oprava není možná.

v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 10 minut.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.

HUSTICÍ SOUPRAVA A POJISTKY