Zpět na seznam

PŘEVOD: 4 hnací kola (4WD)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Volič režimu

Podle podmínek silničního provozu můžete otáčením ovládače 1 volit mezi režimy:

- AUTO;

- 2WD;

- 4WD Lock.

Režim „AUTO

Pro aktivaci tohoto režimu otočte voličem 1 do polohy „AUTO“.

Funkční princip

Režim „AUTO“ automaticky rozděluje točivý moment motoru mezi přední a zadní nápravu v závislosti na podmínkách silničního provozu a na rychlosti vozidla. Tato poloha optimalizuje „sezení“ vozu na silnici. Tento režim používejte pro všechny typy cest (suchá silnice, zasněžená, kluzká vozovka apod.) nebo při tažení (přívěs, karavan apod.).

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka .

Režim „2WD

Pro aktivaci tohoto režimu otočte volič 1 do polohy „2WD“. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka .

Funkční princip

Režim „2WD“ používá jenom přední kola. Tento režim používejte na suchých a přilnavých cestách.

Pro deaktivaci tohoto režimu otočte voličem 1 do polohy „AUTO“. Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Režim „4WD Lock

Pro aktivaci tohoto režimu otočte voličem 1 do polohy „4WD Lock“. Volič potom přejde do polohy „AUTO“. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka .

Funkční princip

Režim „4WD Lock“ rozděluje moment od motoru mezi přední a zadní nápravu tak, aby schopnost vozidla projíždět terénem byla optimální pro danou situaci. Tento režim je určen k používání výhradně mimo sjízdné cesty (například bláto, prudké svahy, písek).

Chcete-li tento režim deaktivovat, nastavte volič 1 znovu do polohy „4WD Lock“. Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Poznámka: Pokud rychlost vozidla v režimu „4WD Lock“ překročí cca 40 km/h, systém se automaticky přepne zpět do režimu „AUTO“.

Kontrolka zhasne a rozsvítí se kontrolka .

Zvláštnosti převodovky pro náhon na 4 kola

Vozidlo může být při aktivaci režimů „AUTO“ nebo „4WD Lock“ hlučnější. To je zcela normální. Pokud systém detekuje rozdíl v rozměrech mezi předními a zadními koly (například v případě podhuštění, silného opotřebení na jedné nápravě apod.), přejde sám automaticky do režimu „2WD“.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „4WD nedostupné nevhodné pneu“. Jeďte pomalu a co nejdříve navštivte značkový servis.

Řešením tohoto problému může být výměna pneumatik. Používejte vždy čtyři identické pneumatiky (stejné značky, se stejným vzorkem atd.) se stejnou mírou opotřebení.

Pokud kola nadměrně prokluzují, je možné, že se zahřívají mechanické součásti.

Pokud to nastane:

- nejprve se rozsvítí kontrolka . Režim „4WD Lock“ je stále aktivní, doporučujeme však s vozidlem co nejdříve zastavit, aby systém mohl vychladnout (dokud kontrolka nezhasne);

- pokud kola nadále prokluzují, přejde systém automaticky do režimu „2WD“ kvůli ochraně mechanických součástí.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Přehřátí 4WD“. Dokud se zpráva zobrazuje, nelze zvolit jiný režim.

Po vypnutí motoru může chladnutí systému trvat až cca pět minut.

Když systém detekuje přílišné klouzání předních kol, upraví činnost motoru, aby se prokluzování zmenšilo.

Protiblokovací systém v režimu LOCK

Když je režim 4WD Lock aktivní, terénní režim ABS je zapnutý. V tomto případě se kola mohou cyklicky blokovat, aby se lépe přizpůsobila stavu vozovky, čímž se snižuje brzdná dráha na rozbředlém povrchu. Pokud je tento režim aktivován:

- ovladatelnost vozidla je po dobu brzdění omezená. Tento provozní režim se proto nedoporučuje za podmínek velmi slabé přilnavosti (například při náledí).

- může se projevit určitá hlučnost. To je běžné a nejedná se o poruchu funkce.

Dynamická kontrola stability a protiprokluzový systém při jízdě „všemi terény“

Při jízdě po nepevném povrchu (písek, bláto, hluboký sníh) doporučujeme deaktivovat ESC stisknutím spínače „ESC“.

V takovém případě zůstane aktivní jenom funkce selektivního brzdění jednotlivých kol. Tato funkce bude brzdit prokluzující kolo nebo kola, aby byl moment motoru přenášen na kola s vyšší adhezí. To je zvlášť užitečné pro přejíždění přes most.

Všechny funkce ESC se opět aktivují, až rychlost vozidla dosáhne cca 50 km/hod (40 km/hod v režimu 4WD Lock), případně po opětovném spuštění motoru nebo po opětovném stisknutí spínače „ESC“.

Anomálie funkce

Pokud systém detekuje poruchu funkce, automaticky se přepne do režimu „2WD“. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat 4WD“ a rozsvítí se kontrolky a ©.

Jeďte pomalu a co nejdříve navštivte značkový servis.

V určitých případech při nesprávné funkci může dojít k tomu, že systém přejde do režimu „2WD“ nebo do režimu „4WD Lock“. Režim „AUTO“ zůstane aktivní.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Měli byste vědět, že jízda vozidlem v terénu mimo cesty nemá nic společného s jízdou po silnici.

Pro využití potencionálu vozidla při jízdě mimo zpevněné cesty se doporučuje absolvovat kurz jízdy vozidlem 4x4 (4WD).

Vaše bezpečnost i bezpečnost Vašich spolujezdců závisí na Vás, na Vašich schopnostech a pozornosti, kterou věnujete jízdě v jakémkoliv terénu.

Systém se 4 poháněnými koly

- Ať je zvolený jakýkoliv režim, nespouštějte motor, jestliže nejsou všechna čtyři kola na zemi, například vozidle je na zvedáku nebo válcové zkušebně.

- Neotáčejte ovládačem pro volbu režimu v zatáčce, při couvání nebo když kola prokluzují. Volte režim „2WD“, „AUTO“ nebo „4WD Lock“ jenom, když vozidlo jede rovně.

- Používejte výhradně pneumatiky požadovaných technických vlastností.

- Režim „4WD Lock“ je vyhrazen jen pro jízdu mimo sjízdné cesty. Při jakémkoliv jiném použití tohoto režimu hrozí snížení ovladatelnosti vozidla a zničení jeho mechanických součástí.

- Vždy nasazujte na všechna čtyři kola pneumatiky totožných charakteristik (značka, velikost, konstrukce, opotřebení apod.). Používání pneumatik různé velikosti na předních a zadním pravém a levém kole může mít vážné důsledky pro samotné pneumatiky, pro převodovku, rozdělovací převodovku, ozubená kola zadního diferenciálu apod.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

PREVODOVÝ SYSTÉM POHONU CTYR KOL