Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k žárovkám

Na levé straně vozidla je nutné odmontovat přívod vzduchu A pro přístup k žárovkám. Za tímto účelem:

- odstraňte spony 3;

- vyšroubujte šroub s hlavou a maticí 2;

- stiskněte horní část upevňovacích spon 1 pro uvolnění přívodu vzduchu A;

- posuňte přívod vzduchu A směrem k přední části vozidla, abyste jej uvolnili.

Po výměně žárovek vraťte bezpodmínečně přívod vzduchu A na místo. Za tímto účelem postupujte v opačném pořadí.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Na pravé straně vozidla je nutné demontovat plnicí hrdlo 4 nádržky pro ostřikovač skel, abyste získali přístup k žárovkám. Za tímto účelem:

- odšroubujte plnicí hrdlo 4;

- zatáhněte za plnicí hrdlo 4.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Směrové světlo

Otočte objímkou žárovky 5 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: PY21W.

Pro montáži žárovky zkontrolujte správné a pevné nasazení světla.

Tlumené světlo s halogenovou žárovkou

Pro výměnu žárovky:

- sejměte kryt B;

- otočte o čtvrtinu otáčky držák žárovky 6;

- vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H7.

Dálkové světlo s halogenovou žárovkou

Pro výměnu žárovky:

- sejměte kryt C;

- otočte o čtvrtinu otáčky držák žárovky 7;

- vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H7.

Používejte bezpodmínečně žárovky anti U.V. 55W, aby nedocházelo k poškozování plastového skla světlometů.

Nedotýkejte se skla žárovky. Žárovku držte za patici.

Když bude žárovka vyměněna, dohlédněte na správné umístění krytu.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Tlumená/dálková světla LED 9

Obraťte se na značkový servis.

Denní/obrysová světla 8

Obraťte se na značkový servis.

Přední mlhová světla 10

Protože je nezbytné demontovat přední nárazník, obraťte se na značkový servis.

Typ žárovky: H11.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku, obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Přídavné světlomety

Pokud si budete přát vybavit vozidlo „mlhovými“ světlomety, obraťte se na značkový servis.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).

SVĚTLOMETY PRO JÍZDU V ZATÁČKÁCH

PŘEDNÍ SVĚTLA