Zpět na seznam

PŘEDNÍ OPĚRKY HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Vytáhněte opěrku hlavy směrem nahoru až do požadované výšky. Ujistěte se, že je správně zajištěno.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 3 a posuňte opěrku hlavy směrem dolů do požadované polohy. Ujistěte se, že je správně zajištěná.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Stiskněte tlačítko 3 a tahem směrem nahoru opěrku hlavy sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Dbejte na čistotu tyček opěrky hlavy 2.

Tyčku se zářezem je třeba vsunout do pouzdra 1, ve kterém se nachází tlačítko pro zablokování 3.

Vložte tyče opěrek hlavy do vodicích trubek (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu).

Stiskněte tlačítko 3 a zatlačte opěrku hlavy až do jejího zablokování, potom ji nastavte do požadované výšky. Zkontrolujte řádné zajištění jednotlivých tyčí 2 na opěradle sedadla.

Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její přítomnost a správnou polohu: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.