Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v nárazníku vozidla „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně 20 nebo 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a na bočních stranách vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Systém parkovacího asistenta nepočítá s použitím tažného zařízení či podobného systému.

Zvláštnosti

Dohlédněte na to, aby ultrazvukové detektory označené šipkami 1 nebyly zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při parkovacím manévru vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Poznámka: zobrazení 2 umožňuje doplnit zvukové signály zobrazením okolí vozidla.

Je nutné ujet několik metrů vpřed, aby se aktivovala boční detekce.

Pokud mají všechny oblasti šedý podklad, na veškeré kontury vozidla dohlíží:

- A : probíhající analýza momentálního prostředí okolo vozidla;

- B : prováděná analýza momentálního prostředí okolo vozidla

Funkce

Je rozpoznána většina předmětů v blízkosti vozidla vpředu, vzadu a po jeho stranách.

Podle vzdálenosti od překážky bude frekvence zvukového signálu stále vyšší směrem k překážce, až zhruba 20 cm před překážkou na boční straně a zhruba 30 cm před překážkou vpředu nebo vzadu přejde v souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti C.

Detekce překážek na boku

Podle natočení kol systém určuje dráhu vozidla a upozorní vás na případné nebezpečí srážky s překážkou 3 nacházející se na boku vozidla.

Pokud je rozpoznána překážka na boku:

- existuje-li nebezpečí srážky, rozezní se zvukové signály s vzestupnou frekvencí, jak se vozidlo přibližuje k překážce, až se nakonec ozve souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti D;

- pokud žádné nebezpečí srážky nehrozí, neozve se při přiblížení k překážce žádný signál. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené šrafované oblasti D.

Poznámka: v případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkou oznámeno opožděně.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Seřízení

Na multifunkčním displeji můžete nastavit některé parametry 4. Další informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Vozidla vybavená navigačním systémem

Vyberte „Vozidlo“, „PARK. ASISTENT“, „Rozpoznávání překážek“.

Hlasitost pomocného parkovacího systému

Nastavte hlasitost parkovacího asistenta stisknutím + nebo -.

Zvuk systému

Umožňuje vybrat zvuk systému ze tří možností.

Deaktivace zvuku systému

Aktivujte nebo deaktivujte zvuk pomocného parkovacího systému.

Poznámka: Pokud deaktivujete zvuk, nebudete dále upozorňováni překážky prostřednictvím zvukových signálů.

Deaktivace systému

Aktivujte nebo deaktivujte pomocný parkovací systém.

Vozidla bez navigačního systému ve výbavě

Při stojícím vozidle:

- dlouze stiskněte spínač 5 OK pro přístup do menu nastavení;

- mačkejte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Pomoc s řízením“;

- stiskněte spínač 5 OK;

- mačkejte ovládání 6 směrem nahoru nebo dolů až k menu „Nastavení pomocného parkovacího systému“;

- stiskněte spínač 5 OK;

- pomocí ovládání 6 vyberte nastavení, která chcete upravit;

- stiskněte spínač 5 OK.

Když rychlost vozidla klesne pod cca 10 km/h, mohou určité zdroje hluku (motorky, kamiony, sbíječka atd.) vyvolat spuštění zvukového signálu pomocného parkovacího systému.

Automatická deaktivace pomocného parkovacího systému

Systém se deaktivuje:

- pokud rychlost vozidla překročí cca 10 km/h,

- podle typu vozidla, když vozidlo zastaví na více než pět sekund a je detekována překážka (například při dopravní zácpě apod.);

- pokud jste na neutrálu s mechanickou převodovkou, anebo v polohách N nebo P u automatické převodovky.

Funkční porucha

Při zjištění funkční poruchy systému zazní při každém zařazení zpátečky asi na 3 sekundy zvukový signál a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat park. asistent“. Obraťte se na značkový servis.

PŘEDNÍ, ZADNÍ A BOČNÍ PARKOVACÍ ASISTENT