Zpět na seznam

PEVNÁ SKLENĚNÁ STŘECHA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Skleněná střecha

Otevření rolety

Zatáhněte za spínač 7 a držte ho, dokud nedosáhne zvolené polohy.

Zavření rolety

Stiskněte spínač 7 a držte ho, dokud nedosáhne zvolené polohy.

Automatická funkce

Potáhněte nebo zatlačte krátce a na doraz spínač 7: Roleta se zavře nebo zcela otevře. Stisknutím spínače zastavíte pohyb rolety.