Zpět na seznam

NÁŘADÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vybavení nářadím závisí na typu vozidla.

Nářadí je umístěno v zavazadlovém prostoru pod kobercovou krytinou.

Zvedněte kryt a poté jej sejměte.

Klíč na kola 1

Umožňuje povolit nebo utáhnout šrouby kol a vlečné oko 5.

Zvedák 2

Před uložením na místo jej řádně složte (dbejte na řádné uložení kliky).

Páka 3

Umožňuje zatáhnout nebo uvolnit tažné oko 5.

Klíč na ozdobné kryty 4

Umožňuje odstranit z kola ozdobné kryty.

Tažné oko 5

Přejděte na odstavec „Odtahování: odstranění poruchy“ v kapitole 5.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití dbejte na to, abyste nářadí správně upnuli do bloku nářadí a ten potom správně umístěte na jeho místo: riziko zranění.

Pokud jste s nářadím obdrželi šrouby na kola, používejte tyto šrouby výhradně na rezervní kolo: viz štítek umístěný na rezervním kole.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.