Zpět na seznam

MANUÁLNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Nastavení teploty vzduchu

2 Recirkulace vzduchu.

3 Funkce „jasné vidění“.

4 Nastavení rychlosti ventilace.

5 Vypnutí systému.

6 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

7 Klimatizace.

8 Nastavení rozvodu vzduchu v kabině.

Ukazatele

A Teplota vzduchu.

B Recirkulace vzduchu.

C Rychlost ventilace.

D Rozvod vzduchu v kabině.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

Tlačítko 7 umožňuje povolit zapnutí (kontrolka rozsvícená) nebo vypnutí (kontrolka zhasnutá) fungování klimatizace.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 6, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 3.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Otáčením ovladače 8 zvolte požadovaný rozvod.

Rozvodu vzduchu se zobrazí na ukazateli D.

õ Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

÷ Proud vzduchu je rozdělen mezi všechny větrací otvory, štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

G Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

J Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky.

Zapnutí recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 2: kontrolka B se rozsvítí. V této poloze je vzduch uvnitř vozu recirkulován bez přívodu vnějšího vzduchu.

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- rychleji ochladit teplotu v kabině.

Dlouhodobé použití recirkulace vzduchu může vést k zamlžení bočních oken a předního skla a ke vzniku nepříjemných pachů způsobených neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla. Jakmile již není recirkulace vzduchu potřeba, doporučujeme přejít na normální fungování (vnější vzduch) opětovným stisknutím tlačítka 6.

Změna rychlosti ventilace

Rychlost ventilace můžete upravit stiskem tlačítek 4, tím rychlost ventilace zvýšíte nebo snížíte.

Rychlosti ventilace se zobrazí na ukazateli C.

Systém je vypnutý (OFF): Rychlost větrání vzduchu v kabině vozidla je nulová (vozidlo stojí), za jízdy můžete pociťovat mírný průtok vzduchu.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 1 podle požadované teploty. Čím více je čtverečků na displeji A, tím je teplota vyšší.

Při dlouhodobém použití klimatizace můžete pocítit chlad. Pro zvýšení teploty otočte ovladač 1 doprava.

Teplota vzduchu se zobrazí na ukazateli A.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Při běžícím motoru stiskněte tlačítko 6. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmlžení zadního okna a elektricky odmrazovaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 6.

Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Vypnutí systému

Pro vypnutí systému stiskněte tlačítko 5 OFF (zabudovaná kontrolka se rozsvítí).

Spuštění odmrazování znemožňuje spustit recirkulaci vzduchu, aby nedocházelo k zamlžení čelního skla, a současně spustí klimatizaci. Kontrolka integrovaná v tlačítku 7 se nerozsvítí.

TOPENÍ/VENTILACE