Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření zatáhněte za ovladač 1.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Odjištění pojistky kapoty

Pro otevření trochu nadzdvihněte kapotu, potom zdvihněte páčku 2 umístěnou uprostřed kapoty.

Otevření kapoty

Zvedněte kapotu, odepněte vzpěru 4 z jejího upevnění 5 a pro Vaši bezpečnost ji bezpodmínečně umístěte do umístění 3.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zavření kapoty

Před zavřením kapoty se přesvědčte, zda jste v motorovém prostoru nezapomněli nějaké předměty.

Při zavření kapoty umístěte vzpěru 4 zpět do upevnění 5. Uchopte kapotu za střed a veďte ji až do vzdálenosti 30 cm od zavřené polohy, následně ji pusťte. Zavře se sama vlastní vahou.

Po každém zásahu v motorovém prostoru zkontrolujte, zda jste nic nezapomněli (hadr, nářadí apod.).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.

KAPOTA