Zpět na seznam

HLADINY PROVOZNÍCH KAPALIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 Chladicí kapalina

Při stojícím vozidle na vodorovném povrchu musí být zastudena hladina mezi značkami „MINI“ a „MAXI“ na nádržce 1.

Kapalinu doplňujte při studeném motoru, dříve než hladina poklesne na rysku „MINI“.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

 Brzdová kapalina

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když pozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Hladina 2

Hladina klesá současně s opotřebováním brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Jestliže si přejete sami zkontrolovat stav opotřebení brzdových kotoučů a bubnů, opatřete si podklady s vysvětlením postupu takové kontroly, které jsou k dispozici v prodejní síti nebo na internetové stránce výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3. Plňte, dokud neuvidíte hladinu kapaliny, poté nasaďte zpět uzávěr.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Kontrola hladiny

Použijte „uzávěr s pipetou“. Za tímto účelem ucpěte otvor 4 prstem, sejměte krytku a zkontrolujte obsah na měrce integrované do uzávěru.

Poznámka: pravidelně kontrolujte hladinu nádrže a před jízdou proveďte doplnění kapaliny.

Ostřikovací trysky

Pro nastavení výšky trysek ostřikovače čelního skla se obraťte na značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.