Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování hladiny, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být vypnutý a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- Doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „mini“ a „maxi“ měrky 2 činí 1,5 až 2 litry podle typu motoru, jedná se o informativní údaj).

- Počkejte přibližně 10 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte měrku dovnitř až nadoraz nebo uzávěr-měrku zcela zašroubujte.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Doporučujeme Vám použít při doplnění/plnění oleje trychtýř, aby nedošlo k potřísnění okolí.

Nepřekročte rysku „maxi“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.