Zpět na seznam

FUNKCE KVALITY VENKOVNÍHO VZDUCHU A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁPACHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Při zapnuté klimatizaci vyberte na obrazovce A „Nabídka“, „Vozidlo“, „Opatrnost“.

Kvalita venkovního vzduchu

Kvalitu vzduchu znázorňuje graf na multifunkční obrazovce.

Tři barvy ukazují úroveň kvality vzduchu (od nejčistšího po nejvíce znečištěný):

1 (modrá)

2 (světle šedá)

3 (šedá)

Funkce odstranění zápachu

Umožňuje redukovat nepříjemné zápachy v kabině.

Deodorizační cyklus

- ON: pomáhá co nejrychleji zredukovat nepříjemný zápach v kabině;

- OFF: vypnutí funkce.

Poznámka

Funkce je časována. Po několika minutách se automaticky vypne.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.