Zpět na seznam

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ PŘEDNÍ SEDADLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seřízení sedáku:

- Posunutí sedáku dopředu nebo dozadu

Pohněte spínačem 1 směrem dopředu nebo dozadu.

- Zvýšení a snížení sedáku

Pohněte spínačem 1 nahoru nebo dolů.

Seřízení opěradla:

Pro sklopení opěradla pohněte spínačem 2 dopředu nebo dozadu.

Pro seřízení sedadla v úrovni beder

Sklopte páčku 3, abyste zvýšili tuhost podepření a zvedněte ji pro snížení tuhosti.

Vyhřívání sedadel

Při spuštěném zapalování stiskněte spínač 4 požadovaného sedadla. Kontrolky integrované ve spínači se rozsvítí.

Systém automaticky reguluje topení a v případě potřeby jej deaktivuje. Druhým stisknutím snížíte teplotu. Třetím stisknutím vypnete topení.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Dbejte na to, aby opěradla sedadel byla dobře zajištěna.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze před řidičem se nesmí nacházet žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž takové předměty mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.