Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují:

- pokud motor běží;

- po vypnutí motoru až do otevření některých předních dveří (omezeno přibližně na 12 minut);

- s vypnutým motorem, se zavřenými předními dveřmi, po stisknutí tlačítka pro nastartování motoru.

Stiskněte nebo potáhněte spínač některého skla pro jeho spuštění nebo vytažení do požadované polohy: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

3 na straně spolujezdce vpředu;

4 a  5 pro spolujezdce vzadu.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může všem spolucestujícím zakázat ovládání předních i zadních oken, a to stisknutím spínače 2.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče RENAULT, a nikdy nenechávejte ve vozidle dítě, nesamostatného dospělého nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří. V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Impulzní režim

Podle typu vozidla se tento režim přidá k funkci elektrického ovládání oken popsané výše. Je jím vybaveno pouze přední okno řidiče.

Stiskněte nebo potáhněte zcela a krátce spínač 1: okno se úplně otevře nebo zavře. Další stisknutí spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

ZADNÍ DVEŘE