Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- ukazatel stylu jízdy;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- režim ECO.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Na přístrojové desce

Zobrazování informací může být uspořádáno a osobně nastaveno podle stylu uživatelského nastavení přístrojové desky na multifunkčním displeji.

Otáčkoměr s oblastí EKO 1

Jízda v oblasti EKO ECO umožňuje po většinu času dosažení optimální spotřeby paliva.

Ukazatel změny rychlosti 2

Některé typy vozidel jsou vybaveny kontrolkou informující o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

Š zařaďte vyšší rychlostní stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu paliva svého vozidla.

Ukazatel stylu jízdy 3

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní vás ukazatel 3.

Čím je počet listů ukazatele 3 větší, tím je vaše jízda plynulejší a ekonomičtější.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu vozidla.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat ukazatel stylu jízdy, přečtěte si pokyny k multimediálnímu systému.

Na multifunkčním displeji

Bilance trasy

Při vypnutí motoru umožňuje nápis „Bilance trasy“ na obrazovce 4 prohlédnout si informace ohledně Vaší poslední cesty.

Indikuje:

- průměrnou spotřebu;

- počet ujetých kilometrů;

- počet získaných kilometrů. Odpovídají jízdě bez spotřeby paliva (zpomalování a/nebo noha zvednutá z plynového pedálu).

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva. Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je vaše spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras vám umožní porovnávat jednotlivé styly vaší jízdy i styly dalších uživatelů vozidla.

Více informací naleznete v příručce pro použití multimediálního systému.

Režim EKO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Ovlivňuje některé systémy, které mají vyšší spotřebu energie ve vozidle (topení, klimatizace, řízení s posilovačem atd.), a rovněž některé atributy jízdy (zrychlení, řazení, tempomat, brzdění atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby. Když je používán režim ECO, je běžně patrná změna v teplotním komfortu.

Aktivace funkce

Funkce může být aktivována:

- stisknutím spínače 4.

- Podle typu vozidla v menu navigace multifunkčního displeje (pročtěte si uživatelskou příručku multimediálního systému).

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Stiskněte spínač 4.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda EKO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Rychlá jízda je drahá.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodných rychlostních stupních nevytáčejte motor do nadměrných otáček.

Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: raději držte nohu na akceleračním pedálu ve stejné poloze.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Nebezpečí zablokování pedálů.

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Dávejte přednost volbě tlaku při nejvyšší rychlosti nebo tlaku doporučenému pro optimalizaci spotřeby paliva, uvedenému na boku dveřích řidiče (pročtěte si odstavec „Tlak vzduchu v pneumatikách“ v kapitole 4).

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně větrání. Jízda s otevřenými okny způsobí při rychlosti 100 km/h: zvýšení spotřeby +4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí:

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.