Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej 1

Vozidla vybavená dotykovou multimediální obrazovkou, navigačním systémem atd.

Zobrazení času a venkovní teploty se nachází na multifunkčním displeji 1.

Prostudujte si návod k vybavení.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) se čas znovu automaticky nastaví několik minut poté, kdy je systém schopen přijímat informace GPS.