Zpět na seznam

ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce vám pomáhá při parkovacích manévrech.

Sundejte ruce z volantu, ovládáte pouze pedály a řadicí páku.

V kterémkoli okamžiku můžete znovu aktivně převzít řízení volantu.

Zapnutí

Když vozidlo stojí nebo jede pomaleji než přibližně 30 km/h, stiskněte spínač 1. Kontrolka integrovaná ve spínači 1 se rozsvítí a na multifunkčním displeji se objeví obrazovka 2.

Zvláštnosti

Dohlédněte na to, aby ultrazvukové detektory označené šipkami 3 nebyly zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Výběr manévrů

Systém může provádět čtyři typy manévrování:

- zaparkování vozidla na určitém místě rovnoběžně s chodníkem;

- zaparkování vozidla na určitém místě kolmo k chodníku;

- zaparkování vozidla na určitém místě šikmo k chodníku;

- výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem.

Na multifunkčním displeji vyberte manévr, který chcete provést.

Poznámka: Při rozjezdu vozidla nebo po úspěšném manévru rovnoběžně s chodníkem za pomoci systému bude výchozí manévr nabízený systémem pomoc při výjezdu z parkovacího místa rovnoběžně s chodníkem. V ostatních případech je výchozí manévr nastavitelný na multifunkčním displeji.

Funkce

Parkování

Dokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h, systém vyhledává volná místa pro parkování na obou stranách vozidla.

Jakmile je detekováno místo, zobrazí se na multifunkčním displeji, označené malým písmenem „P“. Řiďte opatrně, směrová světla jsou aktivována na straně, kde se nachází volné místo, dokud se neobjeví zpráva „Zaustavi“ doprovázená zvukovým signálem.

Místo je pak označeno na multifunkčním displeji velkým písmenem „P“.

- Zastavte vozidlo;

- zařaďte zpětný chod.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- uvolněte volant;

- postupujte podle instrukcí systému, které se zobrazují na multifunkčním displeji.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní, že manévr skončil.

Výjezd z parkovacího místa rovnoběžně s chodníkem

- Zvolte režim „výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem“;

- zapněte směrové světlo na straně, kam si přejete s vozidlem vyjet;

- dlouze stiskněte spínač 1 (asi na 2 sekundy).

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka doprovázená zvukovým signálem.

- uvolněte volant;

- provádějte manévrování vpřed a vzad za pomoci upozornění systému asistovaného parkování.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h.

Jakmile je vůz v poloze vhodné pro vyjetí z parkovacího místa, systém vás upozorní, že manévr je u konce.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní, že manévr skončil.

Přerušení manévru

Manévr se přeruší v následujících případech:

- uchopíte volant;

- otevřou se dveře nebo zavazadlový prostor prostor;

- vozidlo příliš dlouho stojí;

- překážka v jízdní dráze brání ukončení manévru;

- motor se zastaví.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní na přerušení manévru. Potom pro pokračování v manévru dlouze stiskněte spínač aktivace systému.

V takovém případě se na multifunkčním displeji zobrazí důvod přerušení.

Ujistěte se, že:

- se nedotýkáte volantu a;

- všechny dveře včetně dveří zavazadlového prostoru jsou zavřeny a;

- v jízdní dráze není žádné překážka a;

- že motor je nastartovaný.

Zrušení manévru

Manévr je přerušen v následujících případech:

- stisknutím spínače aktivace systému;

- rychlost vozidla překročila 7 km/h;

- Provedli jste více než deset manévrovacích pohybů vpřed/vzad;

- snímače asistovaného parkování jsou znečištěné nebo zanesené;

- kola vozidla proklouzla.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní na konec manévrování.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Dbejte na to, aby manévry odpovídaly pravidlům silničního provozu platným pro příslušné jízdní pruhy.

- Řidič musí vždy věnovat pozornost náhlým událostem, ke kterým může během jízdy dojít: proto během couvání dávejte vždy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo apod.) nebo zda není při manévrování v blízkosti vozidla překážka příliš malá či tenká (kamenný blok střední velikosti, tenký kolík apod.).

- Systém nemůže rozpoznat předměty nacházející se v mrtvých bodech snímačů.

- Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

- Neustále parkovací místo navržené systémem vizuálně kontrolujte, abyste se ujistili, že je stále volné a bez překážek.

- Systém musí být deaktivován při tažení přívěsu.

EASY PARK ASSIST