Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pětimístná verze

Provozní poloha opěrky hlavy 1

Vytáhněte co nejvíce opěrku hlavy až do zacvaknutí.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Odstranění opěrky hlavy 1

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte jazýček nebo jazýčky 2 a opěrku sejměte.

Zpětné umístění opěrky hlavy 1

Zaveďte tyče do pouzder, stiskněte jazýček 2 a opěrku zasuňte.

Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Úložná poloha A opěrky hlavy 1

Stiskněte jazýček 2 a opěrku zcela snižte.

Úplně nejnižší poloha opěrky hlavy A je poloha úložná: nesmí být použita, pokud na místě sedí spolujezdec.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.

Čtyřmístná verze

Tato verze se odlišuje tím, že má zadní bezpečnostní pásy a opěrky hlavy pouze na krajních zadních sedadlech.