Zpět na seznam

ZADNÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Po zapnutí zapalování vozidla se na obrazovce 2 připevněné k čelnímu sklu na dobu cca 5 s zobrazí varovná zpráva a se zobrazí pohled za vozidlo přenášený z kamery 1.

Poznámka: obrazovku 2 lze umístit vodorovně nebo svisle.

Zvláštnosti

Kamera je vybavena automatickým odmrazováním, které se aktivuje při poklesu teploty pod cca 8 °C.

Kamera 1 nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Funkce

Zorné pole kamery nepokrývá celou oblast za vozidlem, a to zejména slepé úhly A.

U vozidel vybavených funkcí Stop and Start zůstává displej aktivní, pokud je motor v pohotovostním režimu. FUNKCE STOP AND START.

Objekty zobrazené u okraje displeje 2 mohou být deformovány.

Při velmi silném světle (sníh, vozidlo na slunci atd.) může být obraz kamery částečně narušen.

Při nízkém jasu nebo nepříznivém počasí může být obraz na obrazovce zkreslený.

Vypnutí funkce

Displej se přepne:

- ihned po zařazení zpětného chodu,

- 30 sekund po vypnutí zapalování.

Nastavení zobrazení

Přístup k režimům jasu

Opakovaným stisknutím tlačítka 6 vyberte jeden ze čtyř přednastavených režimů jasu:

- Režim „den“;

- režim „přechodný“;

- režim „noc“;

- režim „černá obrazovka“: umožňuje pozastavení zobrazení. Obrazovka 2 zobrazí černou plochu, která je doprovázená zprávou „OFF“ (vypnuto). Pro opuštění tohoto režimu stiskněte opět tlačítko 6 pro přechod do prvního režimu jasu (režim „den“).

Nastavení režimů jasu

Po výběru režimu stiskněte tlačítko 5 tolikrát, kolik je třeba pro přístup k typu nastavení, které chcete změnit:

- jas,

- kontrast,

- barva,

- RESET: vynuluje tovární nastavení.

Stiskem tlačítka 3 (+) nebo 4 (-) upravíte nastavení.

Poznámka: lze nastavit pouze první tři režimy („den“, „přechodný“ a „noc“).

Funkční problémy

Jakmile systém zjistí provozní poruchu, na displeji 2 se dočasně rozsvítí kontrolka B.

Může to být způsobeno přechodnou závadou, která má vliv na kameru nebo obrazovku (zřetelnost, fixace obrazu, opoždění komunikace atd.).

Pokud kontrolka svítí, obraťte se na značkový servis.

Pokaždé, když je vozidlo nastartováno, se funkce vrátí do nastavení, které bylo uloženo při posledním vypnutí motoru.

TRVALÝ ASISTENT ZADNÍHO VÝHLEDU