Zpět na seznam

ZADNÍ A BOČNÍ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Směrová světla, brzdová a obrysová světla

Při demontáži světla odšroubujte šrouby 1.

Zvenčí vyjměte blok zadního světla tahem směrem dozadu.

Vymontujte objímky žárovek 3 tak, že uvolníte spony 2.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem a dbejte na to, abyste nepoškodili kabely a zapnuli spony 2 objímky žárovky 3.

4 Brzdové světlo

Typ žárovky 4: P21W.

5 Směrové světlo

Typ žárovky 5: PY21W.

6 Couvací světlo

Typ žárovky 6: P21W.

7 Mlhový světlomet

Typ žárovky 6: P21W.

LED 8 boční světla

Obraťte se na značkový servis.

Třetí brzdové světlo

Vyšroubujte matici 9 a vysuňte brzdové světlo z jeho uložení.

Typ žárovky 10: P21W.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem, přičemž dbejte, abyste nepoškodili kabely.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Svítidlo státní poznávací značky

Vyšroubujte šroub 11.

Sejměte kryt svítidla 12, abyste získali přístup k žárovce.

Typ žárovky: W5W.

Boční blikače 13

Odstraňte blikač 13 (pomocí nástroje typu plochého šroubováku).

Otočte objímku 14 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: W5W.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.