Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla vybavená zvedákem a klíčem kol

V případě potřeby demontujte ozdobný kryt.

Povolte šrouby kola pomocí klíče na kola 3. Umístěte jej tak, abyste tlačili shora.

Nasaďte zvedák 4 vodorovně, hlava zvedáku musí být umístěna bezpodmínečně ve výšce plechové výztuhy 1, která je nejblíže k příslušnému kolu a označená šipkou 2.

Začněte zvedák 4 šroubovat rukou, abyste vhodně umístili jeho patu (musí být mírně zasunuta pod vůz).

Pokračujte ve šroubování do správného umístění paty zvedáku (musí být umístěna pod vozidlo a srovnána kolmo s hlavou zvedáku).

Klikou několikrát otočte, až se kolo zdvihne nad zem.

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, rovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte rychlostní stupeň (první nebo zpětný chod).

Požádejte spolucestující, aby vystoupili z vozidla a dbejte, aby se drželi mimo oblast silničního provozu.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Pro vyloučení jakéhokoliv nebezpečí úrazu nebo poškození vozidla roztahujte zvedák, dokud nebude vyměňované kolo maximálně 3 centimetry nad zemí.

Vyšroubujte šrouby a kolo sejměte.

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola a natočte je tak, aby se upevňovací otvory kola a náboje kryly.

Utáhněte šrouby a ujistěte se, že je kolo správně umístěno na náboji.

Spusťte zvedák.

Jakmile je kolo na zemi, šrouby silně dotáhněte a nechte si co nejdříve zkontrolovat jejich utažení a tlak v rezervní pneumatice.

Bezpečnostní šroub

Pokud používáte bezpečnostní šrouby, postupujte podle obrázku uvnitř ozdobného krytu pro správné umístění šroubu (nebezpečí znemožnění montáže ozdobného krytu kola).

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití se ujistěte, že je nářadí správně uloženo na příslušném místě: nebezpečí poranění.

Dodává-li se rezervní kolo se šrouby, je bezpodmínečně nutné tyto šrouby použít, a to výhradně s tímto rezervním kolem. Další informace naleznete na štítku připevněném na rezervní kolo.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.

V případě defektu vadné kolo co nejrychleji vyměňte. Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.

NÁHRADNÍ KOLO

SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK